Aktualność

Oświadczenie 10 june 2016

W imieniu TAURON Polska Energia S.A. oraz RAFAKO S.A. oświadczamy, że realizacja inwestycji bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III przebiega zgodnie z harmonogramem. Partnerzy kontraktu są w stałym kontakcie i wspólnie pracują nad terminowym jej zakończeniem .

Wszelkie publikacje prasowe wywołujące wrażenie braku porozumienia między TAURON Polska Energia S.A. i RAFAKO S.A. uważamy za nieuprawnione. 

Z poważaniem 

Jacek Balcer                                                                                                 Maciej Wąsowicz
              Doradca Zarządu                                                          Kierownik Zespołu Komunikacji Zewnętrznej
                  RAFAKO S.A.                                                                                        TAURON Polska Energia  S.A.

Więcej informacji można znaleźć w Centrum prasowym « WSTECZ