Aktualność

Ośrodek Szkolenia Zawodowego RAFAKO zaprasza na dzień otwarty 26 april 2016

W środę, 11 maja od godz. 8.00 do 13.30 Ośrodek Szkolenia Zawodowego RAFAKO zaprasza uczniów ostatnich klas gimnazjum oraz ich rodziców na dzień otwarty. Ośrodek oferuje trzyletnią naukę zawodu ślusarz - spawacz oraz gwarancję zatrudnienia po zakończonej edukacji.

Młodzież kończąca w tym roku gimnazjum stoi przed wyborem dalszej drogi edukacji. Ciekawą ofertę, szczególnie dla chłopców, oferuje Ośrodek Szkolenia Zawodowego RAFAKO, funkcjonujący w ramach RAFAKO S.A. Nauka połączona z praktyką trwa trzy lata. Zajęcia teoretyczne (podstawa programowa szkoły zawodowej) odbywają się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu. Zaś praktykę uczniowie poznają bezpośrednio na warsztatach raciborskiej Spółki.  

OSZ RAFAKO oferuje naukę w zawodzie ślusarz- spawacz. - Trzyletni okres edukacji połączony jest z umową o pracę,a uczeń staje się pracownikiem młodocianym. Oznacza to, że okres nauki zalicza się do stażu pracy. Wypłacamy wynagrodzenie miesięczne z tytułu wykonywania praktycznej nauki zawodu. Oferujemy również świadczenia socjalne oraz BHP – wylicza Jan Zdziebczok, kierownik Ośrodka Szkolenia Zawodowego RAFAKO. Co najważniejsze RAFAKO S.A. daje możliwość stałego zatrudnienia po zakończeniu szkoły oraz dalszego kształcenia i poszerzania swoich umiejętności. - Podczas nauki zawodu ślusarza, nasi uczniowi mogą zdobyć uprawnienia spawalnicze potwierdzone certyfikatem zgodnym z wymogami Unii Europejskiej – podkreśla Jan Zdziebczok. 

Warto podkreślić, że RAFAKO S.A. ma do dyspozycji nowoczesny sprzęt oraz doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę nauczycieli. 

W ramach dnia otwartego zainteresowani uczniowie będą mogli zobaczyć jak przebiega nauka w OSZ RAFAKO, zapoznać się z warunkami technicznymi, socjalnymi oraz samą specyfikacją tego zawodu i bezpośrednio porozmawiać z instruktorami. 

Więcej informacji można znaleźć w Centrum prasowym « WSTECZ