Aktualność

Udana próba szczelności kotła w Elektrociepłowni Grupy Azoty Kędzierzyn 16 decemeber 2015

Pomyślnie zakończyła się pierwsza ciśnieniowa próba wodna kotła parowego w nowo budowanej elektrociepłowni na potrzeby Grupy Azoty ZAK S.A, realizowanej przez RAFAKO S.A. To kolejny kamień milowy tej inwestycji. Podsumowanie dotychczas zrealizowanych prac odbyło się 16 grudnia przy udziale przedstawicieli zarządów inwestora i wykonawcy.

Inwestycja, o której mowa to realizacja etapu 1 zadania inwestycyjnego p.n. Nowa elektrociepłownia w Grupie Azoty Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. , zawierająca budowę, dostawę urządzeń i usług oraz uruchomienie kotłowni z kotłem pyłowym, o wydajności 140 Mg/h pary o temperaturze 495st. C i ciśnieniu 7,5 MPa, opalanym węglem kamiennym, budowę i dostawę urządzeń i usług oraz uruchomienie turbozespołu upustowo- kondensacyjnego o mocy ok. 25 MWe w istniejącej maszynowni, o parametrach wlotowych pary: temperatura 490 st. C i ciśnienie 7,0 MPa. Kędzierzyńska elektrociepłownia będzie nowoczesnym obiektem produkującym energię elektryczną na potrzeby Grupy Azoty KĘDZIERZYN, spełniającym surowe normy środowiskowe obowiązujące od 2016 r. Dzięki zastosowanej technologii obiekt zapewni inwestorowi 7- krotne obniżenie zużycia energii elektrycznej i 5-krotny spadek emisji pyłów. Popioły, otrzymywane w procesie spalania węgla jako produkt uboczny, będą sprzedawane do okolicznych cementowni, co rozwiąże problem ich składowania. Przyjęty harmonogram zakłada, że realizacja całej inwestycji wyniesie 29 miesięcy i zakończy się w październiku 2016 r.

(Obszerniejsza relacja wkrótce).

 

« WSTECZ