Contracts / Realisation

Bloki 200+ 7 may 2020

Realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Bloki 200+, w ramach którego RAFAKO zajmuje się opracowaniem innowacyjnej, nowatorskiej technologii, umożliwiającej dokonanie modernizacji bloków energetycznych klasy 200MWe, wszedł w decydującą fazę. Obecnie trwają prace nad wdrożeniem metody przygotowanej przez RAFAKO na obiekcie referencyjnym udostępnionym przez TAURON Wytwarzanie. Proponowana metoda ma duże szanse komercjalizacji w krajowych i zagranicznych elektrowniach - spalających zarówno węgiel kamienny, jak i brunatny.

 

 

Obecnie trwają prace nad wdrożeniem metody przygotowanej przez RAFAKO na obiekcie referencyjnym udostępnionym przez TAURON Wytwarzanie. Proponowana metoda ma duże szanse komercjalizacji w krajowych i zagranicznych elektrowniach - spalających zarówno węgiel kamienny, jak i brunatny.

« WSTECZ