komunikat-prasowy

Zmiana Zarządu RAFAKO S.A. 10 june 2024

Rada Nadzorcza RAFAKO S.A. dokonała zmian Zarządu Spółki. Na stanowisko Prezesa Zarządu powrócił Maciej Stańczuk. Jego zadaniem będzie doprowadzenie do konwersji zadłużenia Spółki oraz sfinalizowanie transakcji z potencjalnym inwestorem strategicznym, który w ostatnim czasie wyraził zainteresowanie inwestycją w RAFAKO. W opinii Rady Nadzorczej, ostatnie miesiące nie przyniosły istotnego przełomu w kwestii dalszych losów RAFAKO, nie doprowadziły też do znaczących postępów w procesie konwersji zadłużenia Spółki na akcje nowej emisji. Wierzyciele RAFAKO zgodę na oddłużenie RAFAKO, w zamian za akcje, uzależniają niezmiennie od pozyskania inwestora. Rada uznała, że zaproponowane przez nowego Prezesa rozwiązanie, zmierzające do pozyskania zagranicznego inwestora jest realne i – pod warunkiem zgodnego stanowiska wszystkich interesariuszy RAFAKO - stanowi jedyną szansę uratowania Spółki. Maciej Stańczuk zobowiązał się, że w możliwie najszybszym terminie, uzgodni z potencjalnym inwestorem podpisanie listu intencyjnego, który przedstawi realną strukturę transakcji inwestorskiej oraz przedstawi koncepcję zapewnienia Spółce płynności finansowej do czasu finalizacji tej transakcji. Dlatego też Rada Nadzorcza zdecydowała się ponowie powierzyć Panu Stańczukowi funkcję Prezesa Zarządu Spółki i postawiła przed Nim zadanie doprowadzenia do realizacji kluczowego z perspektywy dalszego jej funkcjonowania procesu inwestorskiego. Maciej Stańczuk bardzo dobrze zna Spółkę, w okresie od 29 czerwca 2021 roku sprawował funkcję wiceprezesa RAFAKO. Następnie od 7 czerwca do 5 października 2023 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Na Członka Zarządu RAFAKO S.A. Rada powołała Pana Cezarego Klimonta, który odpowiadał będzie za obszar finansów oraz restrukturyzację operacyjną. Pan Cezary Klimont jest ekspertem z dziedziny zarządzania finansami, transformowania firm i zarządzania zmianą. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu, w tym spółkami notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A.

SEE ALL