Najbliższe WZ

Zarząd RAFAKO S.A. („Spółka”) z siedzibą w Raciborzu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. („ZWZ”), które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2018 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Raciborzu przy ul. Łąkowej 33. Pełny tekst ogłoszenia wraz z porządkiem obrad ZWZ znajduje się w załączniku nr 1.
Zarząd RAFAKO S.A. przekazuje również projekty uchwał (załącznik nr 2), które mają być przedmiotem obrad ZWZ w dniu 26 czerwca 2018 roku.

Załącznik nr 1 - Porządek obrad

Załącznik nr 2 - Projekty uchwał

Materiały dla akcjonariuszy

Formularz pełnomocnictwa

Formularz do głosowania przez pełnomocnika

 

Adres do korespondencji związanej z Walnym Zgromadzeniem:

  • wza@rafako.com.pl (zastrzeżenie: ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza)
  • RAFAKO Spółka Akcyjna
    ul. Łąkowa 33
    47-400 Racibórz
     

 1. Ogólna liczba akcji w Spółce:  127.431.998
 2. Ogólna liczba głosów z akcji: 127.431.998