Najbliższe WZ

Zarząd RAFAKO S.A.  z siedzibą w Raciborzu, działając na żądanie akcjonariusza - Spółki PBG S.A. , zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. , które odbędzie się w dniu 18 grudnia 2018 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Raciborzu przy ul. Łąkowej 33.

Załączniki:

1. Porządek obrad - uzupełniony

2. Projekty uchwał - uzupełnione

3. Żądanie akcjonariusza

4. Życiorys kandydata do RN

5. Materiały dla akcjonariuszy - uzupełnione

6. Formularz pełnomocnictwa

7. Formularz do głosowania na NWZ przez pełnomocnika

Żądanie Akcjonariusza jest zgodne z ustaleniami umowy o współpracy z dnia 24-10-2017 zawartej pomiędzy FIPP FIZ AN, Multaros Trading Company Ltd. oraz PBG S.A., o którym mowa w raporcie Spółki PBG S.A. nr 50/2017 z dnia 24-10-2017.

 

Adres do korespondencji związanej z Walnym Zgromadzeniem:

  • wza@rafako.com.pl (zastrzeżenie: ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza)
  • RAFAKO Spółka Akcyjna
    ul. Łąkowa 33
    47-400 Racibórz
     

 1. Ogólna liczba akcji w Spółce:  127.431.998
 2. Ogólna liczba głosów z akcji: 127.431.998