Najbliższe WZ

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 21 grudnia 2023 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Raciborzu przy ul. Łąkowej 33.

Porządek obrad

 

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 14 listopada 2023 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Raciborzu przy ul. Łąkowej 33.

Porządek obrad

Projekty uchwał

Formularz pełnomocnictwa

Formularz głosownaia przez pełnomocnika

Żądanie akcjonariusza uzupełnienia porządku obrad NWZ 14.11.2023

Uzupełniony porządek obrad NWZ 14.11.2023

Projekty uchwał

Materiały dla Akcjonariuszy

Uchwała nr 41/2023 Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. z dnia 13.11.2023 roku w sprawie opinii projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. zaplanowanego na dzień 14 listopada 2023 roku oraz opinii propozycji Zarządu Spółki w zakresie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji.

RB 112/2023 Otrzymanie wniosku o zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej.

RB 113/2023 Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej.  oraz załącznik: życiorys zawodowy

Treść uchwał podjętych i niepodjętych przez NWZ w dniu 14 listopada 2023 roku do momentu ogłoszenia przerwy 

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu niniejszym informuje o ogłoszeniu przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. w dniu 14 listopada 2023 roku. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. zostanie wznowione w dniu 23 listopada 2023 roku o godzinie 14:00 w siedzibie Spółki w Raciborzu przy ul. Łąkowej 33.

Treść uchwał podjętych i niepodjętych przez NWZ w dniu 23 listopada 2023 roku

 

1. Ogólna liczba akcji w Spółce:  160.880.445 
2. Ogólna liczba głosów z akcji:  160.880.445 

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych w związku ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. 

Adres do korespondencji związanej z Walnym Zgromadzeniem:

  • wza@rafako.com.pl (zastrzeżenie: ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza)
  • RAFAKO Spółka Akcyjna
    ul. Łąkowa 33
    47-400 Racibórz