Najbliższe WZ

Zarząd RAFAKO S.A. („Spółka”) z siedzibą w Raciborzu, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. („NWZ”), które odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2017 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Raciborzu przy ul. Łąkowej 33, z porządkiem obrad przedstawionym w załączniku nr 1.

Zarząd RAFAKO S.A. przekazuje również projekty uchwał (załącznik nr 2), które mają być przedmiotem obrad NWZ w dniu 29 sierpnia 2017 roku.

Załącznik nr 1 - Porządek obrad

Załącznik nr 2 - Projekty uchwał

Formularz pełnomocnictwa

Materiały dla akcjonariuszy

 

Zarządzenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. do dnia 12.09.2017 do godziny 12.00.

Uchwały podjęte w dniu 29.08.2017

Uchwały podjęte w dniu 12.09.2017

 

Adres do korespondencji związanej z Walnym Zgromadzeniem:

  • wza@rafako.com.pl (zastrzeżenie: ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza)
  • RAFAKO Spółka Akcyjna
    ul. Łąkowa 33
    47-400 Racibórz
     

 1. Ogólna liczba akcji w Spółce:  84.931.998
 2. Ogólna liczba głosów z akcji: 84.931.998