Najbliższe WZ

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. zostanie wznowione po przerwie w dniu 26 sierpnia 2022 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Raciborzu przy ul. Łąkowej 33.

 

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A., które odbędzie się w dniu 28 lipca 2022 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Raciborzu przy ul. Łąkowej 33.

Porządek obrad

Projekty uchwał

Materiały dla akcjonariuszy

Formularz pełnomocnictwa

Formularz głosowania na NWZA przez pełnomocnika

Uchwały NWZ RAFAKO S.A. z dnia 28 lipca 2022

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A., które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2022 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Raciborzu przy ul. Łąkowej 33.

Porządek obrad

Projekty uchwał

Materiały dla Akcjonariuszy

Formularz pełnomocnictwa 

Formularz głosowania na ZWZ przez pełnomocnika

Uchwała nr 26/2022 Rady Nadzorczej Spółki oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku wraz z oceną sytuacji Spółki

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu Spółki oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok 

Uchwała nr 25/2022 Rady Nadzorczej Spółki w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok 

Raport niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok

Uchwała nr 17/2022 Rady Nadzorczej Spółki w sprawie oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2021 rok.

Wniosek Akcjonariusza

Uchwała nr 29/2022 Rady Nadzorczej Spółki w sprawie opinii w przedmiocie uzupełnienia porządku obrad i projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. zwołanego na dzień 23-06-2022.

Uzupełniony porządek obrad

Uzupełnione projekty uchwał

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. podjęte w dniu 23 czerwca 2022 roku. 

1. Ogólna liczba akcji w Spółce:  160.880.445 
2. Ogólna liczba głosów z akcji:  160.880.445 

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych w związku ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. 

Adres do korespondencji związanej z Walnym Zgromadzeniem:

  • wza@rafako.com.pl (zastrzeżenie: ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza)
  • RAFAKO Spółka Akcyjna
    ul. Łąkowa 33
    47-400 Racibórz