Najbliższe WZ

Zarząd RAFAKO S.A. („Spółka”) z siedzibą w Raciborzu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. („ZWZ”), które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2019 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Raciborzu przy ul. Łąkowej 33.

Załączniki:

1. Porządek obrad

2. Projekty uchwał

3. Materiały dla akcjonariuszy

4. Formularz pełnomocnictwa

5. Formularz do głosowania na ZWZ przez pełnomocnika

6. Raport roczny RAFAKO S.A. za 2018 rok oraz Skonsolidowany raport roczny GK RAFAKO za 2018 rok

 

Adres do korespondencji związanej z Walnym Zgromadzeniem:

  • wza@rafako.com.pl (zastrzeżenie: ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza)
  • RAFAKO Spółka Akcyjna
    ul. Łąkowa 33
    47-400 Racibórz
     

 1. Ogólna liczba akcji w Spółce:  127.431.998
 2. Ogólna liczba głosów z akcji: 127.431.998