Najbliższe WZ

Zarząd RAFAKO S.A. w restrukturyzacji („Spółka”) z siedzibą w Raciborzu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. w restrukturyzacji („ZWZ”), które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2021 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Raciborzu przy ul. Łąkowej 33.

Porządek obrad.

Projekty uchwał.

Materiały dla akcjonariuszy.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 24/2021 w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020.

Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 25/2021 w sprawie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. w 2020 roku wraz z oceną sytuacji Spółki.

Formularz pełnomocnictwa.

Formularz głosowania na ZWZ przez pełnomocnika.

 

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. w restrukturyzacji podjęte w dniu 29 czerwca 2021 roku wraz z wynikami głosowań.

 

 

1. Ogólna liczba akcji w Spółce:  127.431.998
2. Ogólna liczba głosów z akcji: 127.431.998

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych w związku ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. 

Adres do korespondencji związanej z Walnym Zgromadzeniem:

  • wza@rafako.com.pl (zastrzeżenie: ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza)
  • RAFAKO Spółka Akcyjna
    ul. Łąkowa 33
    47-400 Racibórz