Kalendarium wydarzeń

 • TERMINY RAPORTÓW OKRESOWYCH

  • 27 listopada 2020
   Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za 9 miesięcy 2020roku
  • 30 września 2020
   Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za 6 miesięcy 2020 roku
  • 29 maja 2020
   Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za 3 miesiące 2020 roku
  • 30 kwietnia 2020
   Publikacja raportu rocznego za 2019 rok
  • 30 kwietnia 2020
   Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok