Historia operacji na akcjach

Akcje
Ilość akcji
Rodzaj akcji
Ilość głosów
Data rejestracji w KDPW
Data rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego
Pierwsze notowanie na giełdzie
seria A
900 000
zwykłe na okaziciela
900 000
03.12.1993
12.02.1993
07.03.1994
seria B
2 100 000
zwykłe na okaziciela
2 100 000
03.12.1993
12.02.1993
07.03.1994
seria C
300 000
zwykłe na okaziciela
300 000
03.12.1993
12.02.1993
07.03.1994
seria D
1 200 000
zwykłe na okaziciela
1 200 000
03.12.1993
12.02.1993
07.03.1994
seria E
1 500 000
zwykłe na okaziciela
1 500 000
03.12.1993
12.02.1993
07.03.1994
seria F
3 000 000
zwykłe na okaziciela
3 000 000
27.10.1994
24.05.1995
04.08.1995
seria G
330 000
zwykłe na okaziciela
330 000
27.10.1994
24.05.1995
04.08.1995
seria H
8 070 000
zwykłe na okaziciela
8 070 000
30.10.1997
10.12.1997
23.03.1998
seria I
52 200 000
zwykłe na okaziciela
52 200 000
08.06.2007
24.05.2007
08.06.2007
seria J 15 331 998 zwykłe na okaziciela 15 331 998  21.09.2015  07.09.2015  21.09.2015
seria K 42 500 000 zwykłe na okaziciela 42 500 000  18.01.2018  27.12.2017  18.01.2018
seria L1 33 448 447 zwykłe na okaziciela 33 448 447 22.11.2022 16.02.2022 22.11.2022
Razem
160.880.445
 
160.880.445