Kalendarium wydarzeń

 • WALNE ZGROMADZENIA

  • 26 listopada 2012
   godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
  • 14 czerwca 2012
   godz. 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie
  • 14 lutego 2012
   godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
 • TERMINY RAPORTÓW OKRESOWYCH

  • 14 listopada 2012
   Opublikowanie rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012
  • 31 sierpnia 2012
   Opublikowanie rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za 2012
  • 15 maja 2012
   Opublikowanie rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012
  • 30 kwietnia 2012
   Opublikowanie raportu rocznego za 2011
  • 30 kwietnia 2012
   Opublikowanie skonsolidowanego raportu rocznego za 2011
  • 29 lutego 2012
   Opublikowanie śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2011