Lista referencyjna

Elektrociepłownia Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych „FOSFORY” Sp. z o.o.

Gdańsk

Zainstalowane kotły:

Typ kotła Ilość Wydajność [t/h] /Moc [MW] Temp pierw./wt. [oC] Ciśń. pierw./wt. [MPa] Paliwo Rok uruchomienia
CU 1 13 420 3,8 siarka 1966

POWRÓT DO MAPY REALIZACJI