Lista referencyjna

Elektrociepłownia Zakładów Przemysłu Bawełnianego „FASTY” S.A.

Białystok

Zainstalowane kotły:

Typ kotła Ilość Wydajność [t/h] /Moc [MW] Temp pierw./wt. [oC] Ciśń. pierw./wt. [MPa] Paliwo Rok uruchomienia
OR 1 32 500 6,4 węgiel kamienny 1964

POWRÓT DO MAPY REALIZACJI