Lista referencyjna

Elektrociepłownia Huty Metali Nieżelaznych „SZOPIENICE” PP

Katowice


 

Zainstalowane kotły:

Typ kotła Ilość Wydajność [t/h] /Moc [MW] Temp pierw./wt. [oC] Ciśń. pierw./wt. [MPa] Paliwo Rok uruchomienia
OR 4 32 450 4,0 węgiel kamienny 1962 - 1963

POWRÓT DO MAPY REALIZACJI