Lista referencyjna

Elektrociepłownia Zakładów Przemysłu Nieorganicznego „POLCHEM”

Toruń

Zainstalowane kotły:

Typ kotła Ilość Wydajność [t/h] /Moc [MW] Temp pierw./wt. [oC] Ciśń. pierw./wt. [MPa] Paliwo Rok uruchomienia
CU 1 20 420 4,0 siarka 1960

POWRÓT DO MAPY REALIZACJI