Lista referencyjna

Elektrociepłownia Bardeckich Zakładów Papierniczych

Bardo

Zainstalowane kotły:

Typ kotła Ilość Wydajność [t/h] /Moc [MW] Temp pierw./wt. [oC] Ciśń. pierw./wt. [MPa] Paliwo Rok uruchomienia
OR 1 16 450 4,0 węgiel kamienny 1959

POWRÓT DO MAPY REALIZACJI