Lista referencyjna

Elektrownia STALOWA WOLA, Modernizacja kotła OP-120 na kocioł do spalania biomasy (palniki na pył biomasowy). Rok uruchomienia 2016.

Stalowa Wola

 

 

Zainstalowane kotły:

Typ kotła Ilość Wydajność [t/h] /Moc [MW] Temp pierw./wt. [oC] Ciśń. pierw./wt. [MPa] Paliwo Rok uruchomienia
WP 1 81 MW 155 2,9 węgiel kamienny 1978
WP 1 140 MW 155 2,0 węgiel kamienny 1984
 

 

Rodzaj paliwa

Rodzaj paleniska Typ kotła Ilość Wydajność kotła [t/h] Ciśnienie pary [MPa] Temperatura pary [C] Rok
biomasa pyłowe OP-120 1 120 7,4 500 2015
 

Zainstalowane modernizacje / redukcje NOx:

Typ kotła Numer kotła Opis Redukcja [%] Wielkość emisji NOx [g/GJ] Rok uruchomienia
OP-120   Przeróbka kotła węglowego na kocioł do spalania biomasy w palnikach pylowych     2014


 


POWRÓT DO MAPY REALIZACJI