Lista referencyjna

Elektrociepłownia Kraków S.A.

Kraków

Zainstalowane kotły:

Typ kotła Ilość Wydajność [t/h] /Moc [MW] Temp pierw./wt. [oC] Ciśń. pierw./wt. [MPa] Paliwo Rok uruchomienia
WP 1 81,4 MW 155 1,2 węgiel kamienny 1970
WP 5 140 MW 155 1,2 węgiel kamienny 1971 - 1986
OP 2 380 t/h 540/540 13,5/2,6 węgiel kamienny 1977 - 1978
OP 2 430 t/h 540 13,5 węgiel kamienny 1984 - 1985

Zainstalowane instalacje odsiarczania spalin:

Moc cieplna lub elektryczna Ilość spalin [mn3/h] Zawartość siarki w paliwie % Skuteczność odsiarczania % Absorbent Produkt końcowy Rok uruchomienia
2 x 336 MWt
2 x 344 MWt
1 x 152 MWt
2 050 000 0,45 - 1,2 93,6 mączka kamienia wapiennego gips 2016

Zainstalowane modernizacje / redukcje NOx:

Typ kotła Numer kotła Opis Redukcja [%] Wielkość emisji NOx [g/GJ] Rok uruchomienia
WP-120 Kocioł Nr 5 Palenisko tangencjalne, palniki niskoemisyjne + system dysz OFA 55 <160 1993
WP-120 Kocioł Nr 6 Palenisko tangencjalne, palniki zmodernizowane + system dysz OFA   <160 1995

POWRÓT DO MAPY REALIZACJI