Lista referencyjna

Elektrownia SKAWINA

Skawina

 

 

Zainstalowane kotły:

Typ kotła Ilość Wydajność [t/h] /Moc [MW] Temp pierw./wt. [oC] Ciśń. pierw./wt. [MPa] Paliwo Rok uruchomienia
OP 5 230 t/h 500 9,0 węgiel kamienny 1958 - 1959
OP 4 210 t/h 530 9,0 węgiel kamienny 1960 - 1961

Zainstalowane instalacje odsiarczania spalin: 

Kocioł Moc cieplna lub elektryczna Ilość spalin [mn3/h] Zawartość siarki w paliwie % Skuteczność odsiarczania % Absorbent Produkt końcowy Rok uruchomienia
K8-K11 (OP-210) 4 x 165 MWel 550 000 śr. 1,0 max. 1,2 89 wapno palone / wapno hydratyzowane popiół + produkty odsiarczania 2008
K5 i K6 (OP-230) 2 x 167 MWel 630 000 śr. 1,0 max. 1,3 92 wapno hydratyzowane popiół + produkty odsiarczania 2008

Zainstalowane urządzenia odpylające:

Nr bloku / typ kotła Gwarantowane stężenie zapylania [mg/m^3] Zamierzone stężenie zapylania [mg/m^3] Rok uruchomienia
8÷11 / OP-210 <20 8 2004
5÷6 / OP-230 <20 7÷9 2005

Zainstalowane modernizacje / redukcje NOx:

Typ kotła Numer kotła Opis Redukcja [%] Wielkość emisji NOx [g/GJ] Rok uruchomienia
OP-230 Kocioł Nr 5 Palenisko tangencjalne, palniki konwencjonalne+ system dysz OFA 45 <160 1994
OP-230 Kocioł Nr 6 Palenisko tangencjalne, palniki niskoemisyjne   <170 1994
OP-230 Kocioł Nr 4 Palenisko tangencjalne, palniki niskoemisyjne   <170 1995
OP-230 Kocioł Nr 3 Palenisko tangencjalne, palniki niskoemisyjne+ system dysz OFA   <170 1995

POWRÓT DO MAPY REALIZACJI