Opis technologii

RAFAKO S.A. oferuje kompletne bloki energetyczne dla elektrowni i elektrociepłowni opalane paliwami kopalnymi, bądź przeznaczonymi do spalania biomasy lub odpadów. W ramach generalnej realizacji inwestycji firma dostarcza wszystkie niezbędne komponenety bloku energetycznego, w tym projektuje i wykonuje urządzenia wchodzące w skład tzw. wyspy kotłowej, tj. kotły z urządzeniami przykotłowymi, urządzenia odpylające, instalacje odsiarczania spalin oraz instalacje redukcji tlenków azotu metodą katalityczną.

 

Najważniejszą pozycją w zakresie kompletnych obiektów energetycznych są:

Bloki na parametry nadkrytyczne

Nadkrytyczne parametry pary umożliwiają osiągnięcie wysokiej sprawności obiegu cieplnego elektrowni. Dzięki zwiększeniu sprawności bloki takie spalają mniej węgla i emitują mniej dwutlenku węgla w przeliczeniu na jednostkę produkowanej mocy. RAFAKO buduje pod klucz blok o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno. Realizacja kontrkatu zakończy się w pierwszej połowie 2019 roku. Będzie to największy i najnowocześniejszy węglowy blok energetyczny na Śląsku.

 

Wizualizacja Bloku 910 MW dla Elektrowni Jaworzno III.