Opis technologii

1. Węgiel kamienny

Największą i obfitującą w największą różnorodność konstrukcji stanowią kotły opalane węglem kamiennym. W początkowym okresie istnienia firmy dominowały małe kotły rusztowe, z czasem produkcja została zdominowana przez kotły pyłowe z cyrkulacją naturalną, później kotły przepływowe aż do kotłów fluidalnych.

Cechą wspólną najnowszych konstrukcji kotłowych są niskie emisje szkodliwych substancji, wysoka sprawność oraz dyspozycyjność. Pomimo wzrastającego znaczenia gazu, węgiel kamienny wciąż jest podstawowym paliwem stosowanym przez polskie elektrownie i elektrociepłownie. Jednocześnie poprawia się jego jakość, która, w połączeniu z nowoczesnymi metodami jego spalania oraz niską ceną, sprawia, że paliwo to przeżywa swój renesans.

                  

2. Węgiel brunatny

Węgiel brunatny jest najtańszym paliwem kopalnym. Lokalizacja elektrowni tuż przy kopalni umożliwia najbardziej ekonomiczne wytwarzanie dużych ilości energii. Dlatego też rola tego paliwa wciąż jest bardzo duża, o czym świadczą ogromne inwestycje modernizacyjne we wszystkich polskich, czeskich i niemieckich zagłębiach węgla brunatnego.