Serwis

Szereg urządzeń ciśnieniowych pracujących w energetyce ma już za sobą znaczny okres eksploatacji. W szczególności problem ten dotyczy bloków energetycznych które przekroczyły już czas obliczeniowy 100 000 godzin a niektóre elementy bloków 100 i 200 MW osiągnęły nawet czas 200 000 godzin pracy.

RAFAKO S.A. oferuje kompleksową rewitalizację kotłów energetycznych i ciepłowniczych w zakresie części ciśnieniowej, paleniskowej, automatyki i urządzeń pomocniczych.Niejednokrotnie modernizacje takie są poprzedzone gruntowną diagnostyką urządzeń, która również znajduje się w ofercie RAFAKO S.A.