Opis technologii

 
OGRANICZENIE EMISJI NOx
 
Usuwanie NOx ze spalin w oparciu o system Selektywnej Katalitycznej Redukcji (SCR) polega na redukcji tlenkow azotu do azotu
atmosferycznego dzięki reakcji z reagentem - substancją zawierającą amoniak – na powierzchni aktywnych centrow zawartych w katalizatorach.
 
 
 
 
Dla dużych bloków energetycznych stosowane są niemal wyłącznie systemy typu „High dust”, przy których instalacja SCR znajduje
się między podgrzewaczem wody oraz podgrzewaczem powietrza, w silnie zapylonych spalinach przed EF (elektrofiltrem).
 
 
 
Spaliny wychodzące z kotła kierowane są do obudowy zawierającej łoża katalizatorów przy pomocy kanału spalinowego
(czasem kanałów spalinowych). W kanale wlotowym SCR umieszczony jest system wprowadzenia zgazowanego
amoniaku oraz odpowiedniego wymieszania go ze spalinami.