komunikat-prasowy

POWER-GEN EUROPE 2016 - WAŻNE ROZMOWY I WYRÓŻNIENIE DLA RAFAKO S.A. 5 july 2016

Najważniejsze aspekty transformacji branży energetycznej w Europie, innowacje, odnawialne źródła energii i regulacje prawne - to kluczowe zagadnienia poruszane podczas ostatniej edycji POWER-GEN Europe 2016, największej na naszym kontynencie konferencji poświęconej szeroko rozumianej energetyce, która odbyła się w dniach 21-23 czerwca w Mediolanie. Przedsięwzięcie co roku przyciąga tysiące specjalistów z branży, w tym przedstawicieli i decydentów najważniejszych koncernów energetycznych oraz instytucji publicznych i odwiedzających z całego świata. Stanowi okazję do rozmów biznesowych i wymiany doświadczeń. RAFAKO S.A. kolejny rok z rzędu było partnerem i współorganizatorem tego ważnego wydarzenia.

Mediolan słynie nie tylko z takich atrakcji jak teatr La Scala, Schody Hiszpańskie, gotycka marmurowa Katedra Narodzin św. Marii oraz galeria Vittorio Emanuele II, w której usytuowane są ekskluzywne butki Prady czy Versace. Tu również mieści się MiCo, jedno z największych w Europie centrum konferencyjno-wystawiennicze, w którym odbyła się tegoroczna Konferencja PoGen Europe 2016. 

Wydarzenie to organizowane jest nieprzerwanie od 1993 r., w kilku miastach europejskich naprzemiennie, m.in. w Kolonii, Madrycie czy też Mediolanie. Składa się z części wystawienniczej, gdzie prezentują się firmy związane z branżą energetyczną, w dużej mierze międzynarodowe koncerny lub też producenci, operujący na globalnym rynku oraz paneli i sesji dyskusyjnych, podczas których poruszane są kluczowe problemy branży energetycznej lub też wygłaszane są prezentacje, przedstawiające konkretne rozwiązania technologiczne firm. Co najważniejsze, jest okazją do bezpośrednich spotkań i rozmów. Wszystko to sprawia, że jest to przedsięwzięcie niezwykle prestiżowe, ale też bardzo merytoryczne i sprzyjające kontaktom biznesowym na najwyższym szczeblu. RAFAKO S.A. uczestniczy w nim od samego początku. 

- Jest to okazja, by spotkać się w jednym miejscu z wieloma kontrahentami, z którymi na co dzień niekoniecznie mamy czas, by porozmawiać na temat ewentualnych biznesów. Trzydniowy pobyt zapowiada się bardzo intensywnie i mamy nadzieję, że wyjedziemy stąd z konkretnymi uzgodnieniami zarówno w zakresie kontraktów w Polsce i za granicą - powiedziała Agnieszka Wasilewska-Semail, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalna RAFAKO S.A. w dniu rozpoczęcia mediolańskiej konferencji.   

Warto dodać, że POWER-GEN Europe jest częścią całego międzynarodowego cyklu wydarzeń, także w Azji, obu Amerykach, w Korei Pd, na Bliskim Wchodzie oraz Afryce. - POWER-GEN Europe to rzeczywiście największe targi w Europie, ale nie jedyne tego typu, w jakich RAFAKO bierze udział. W tym roku byliśmy już na targach Power-Gen India z racji tego, że Indie są dla nas bardzo ważnym rynkiem. Kiedyś byliśmy tam historycznie obecni, a w tej chwili staramy się wrócić na ten rynek z innym wachlarzem oferty niż w ostatnich latach, czyli nie tylko i wyłącznie jako poddostawca, ale też ewentualnie jako generalny wykonawca. Za niedługo odbędą się targi Power-Gen Africa, które też są istotnym elementem w naszej światowej road mapie. Afryka południowa jest jednym z większych producentów i importerów węgla na świecie i swoją energetykę w dużej mierze również opiera na paliwach kopalnych. Targi w RPA dotyczą nie tylko rynku Afryki Południowej, ale także krajów sąsiednich - podkreśliła prezes A. Wasilewska-Semail.

Na konieczność szukania rynków zbytu poza Europą zwraca uwagę także Krzysztof Burek, Wiceprezes Zarządu RAFAKO S.A., wskazując, że POWER-GEN Europe stanowi dobrą okazję do znacznie szerszych tematycznie spotkań i rozmów. - Z jednej strony mamy zauważalny spadek inwestycji w energetyce węglowej, nie tylko w Polsce, ale także w Europie. Z drugiej strony pojawiają się szanse na innych rynkach. POWER-GEN Europe to właśnie forum, na którym spotykają się różne firmy: nasi partnerzy, konkurenci i klienci. Rozmawiamy z firmami nie tylko w odniesieniu do krajowych projektów, ale - z racji aktualnej sytuacji rynkowej i międzynarodowego charakteru targów - przede wszystkim do projektów zagranicznych. Tego typu imprezy pozwalają skoncentrować i zintensyfikować nasze działania. Są tutaj obecne osoby decyzyjne, które mogą w sposób wiążący podejmować działania w poszczególnych firmach i to się dzieje. Mamy za sobą szereg spotkań, które pozwoliły nam w kilku konkretnych przypadkach wypracować najlepszą na dany moment akcję i sposób działania. Normalnie, gdybyśmy mieli to samo zrobić siedząc w Raciborzu, Warszawie, czy innym mieście, byłoby to bardzo trudne o ile w ogóle możliwe - powiedział Wiceprezes RAFAKO S.A. Krzysztof Burek, dodając, że udział w tego typu wydarzeniach to okazja do kontaktów z potencjalnymi klientami, podwykonawcami oraz konkurencją, co też stanowi cenne źródło informacji o tendencjach i kierunkach rozwoju branży. 

Nasza konkurencja również jest widoczna na targach. Widać ją na panelach tematycznych. Miałem okazję wysłuchać prezentacji Mitsubishi Hitachi Power Systems, w której na przykładzie kontraktu realizowanego na Elektrowni Turów zaprezentowano zakres niezbędnych zmian dla osiągnięcia prognozowanych w konkluzjach BAT minimalnych emisji substancji i związków szkodliwych do środowiska - powiedział Tomasz Tomczak, Wiceprezes Zarządu RAFAKO S.A, przyznając, że wypływające z tego wnioski są niezwykle pouczające także dla RAFAKO, w kontekście realizacji m.in. El. Jaworzno III. - Niewątpliwie jest to bardzo ważne wydarzenie dla wielu wytwórców, firm, które funkcjonują w sektorze produktów dla energetyki. Spotkaliśmy się z bardzo dużą dyskusją na panelach dotyczących ograniczeń emisji i efektywności, którą w ślad za tym można uzyskać w efekcie środowiskowym oraz kosztach wprowadzania tych ograniczeń. Od dłuższego czasu mówimy, że czekamy na wprowadzenie nowych norm, czyli tzw. wymagań konkluzji BAT, abyśmy mogli jeszcze lepiej i szerzej zaoferować klientom nasze kompetencje i produkty. Jesteśmy do tego przygotowani - dodał wiceprezes T. Tomczak.

RAFAKO S.A. jak co roku było jednym z kluczowych partnerów POWER-GEN Europe 2016. Logotypem Spółki opatrzone były tablice informacyjne dla zwiedzających. Co więcej, RAFAKO S.A. od lat, w osobie Piotra Karasia, Dyrektora Biura Marketingu RAFAKO S.A., jest członkiem Rady Programowej całego wydarzenia, która podejmuje decyzje w kwestii lokalizacji imprezy oraz dokonuje selekcji referatów wygłaszanych w poszczególnych panelach tematycznych konferencji. Stoisko firmowe RAFAKO S.A. cieszyło się sporym zainteresowaniem zwiedzających. - Mieliśmy bardzo dużo poważnych rozmów na wiele tematów dotyczących oferty produktowej RAFAKO S.A. Na naszym stoisku do dyspozycji naszych gości były osoby zarówno ze ścisłego kierownictwa naszej firmy, jak i specjaliści w zakresie kotłów, elektrofiltrów, odsiarczania i odazotowania spalin czy termicznego przekształcania odpadów komunalnych - powiedział Piotr Karaś, Dyrektor Działu Marketingu RAFAKO S.A.

Część stoiska dedykowana była firmie Energotechnika Engineering wchodzącej w skład Grupy RAFAKO. - W tym roku naszym podstawowym celem było rozpoznanie tego wydarzenia pod kątem naszego samodzielnego udziału w POWER-GEN Europe w przyszłym roku. Chcemy poznać klimat tej konferencji i rozważyć ewentualne korzyści, jakie nasza spółka mogłaby osiągnąć przez uczestnictwo w tego typu przedsięwzięciu. Zależy nam na nawiązywaniu nowych relacji oraz rozpowszechnianiu wizerunku Energotechniki. Jako wielobranżowa spółka projektowa w branży energetycznej jesteśmy w stanie oferować swoje usługi na szeroko pojętym rynku, głównie europejskim. Właśnie w zakresie współpracy na tym rynku chcemy przeanalizować możliwości pozyskania nowych kontraktów i relacji z kontrahentami - powiedziała Justyna Mirek, Prezes Energotechnika Engineering Sp. z o.o. 

RAFAKO S.A. aktywne było także w części sesyjnej. Przedstawiciele firmy wygłosili referaty opisujące produkty oferowane przez przedsiębiorstwo. Jeden z nich, prezentowany przez Mariolę Kobylańską-Pawlisz, zdobył wyróżnienie Best Paper Awards.  

Mój referat dotyczył implementacji konkluzji BAT dla dużych jednostek spalających węgiel i metody redukcji rtęci przy użyciu ciekłych addytywów. RAFAKO w 2009 roku rozpoczęło z Politechniką Wrocławską współpracę w temacie badań nad redukcją rtęci, które prowadzone były w zakresie wyboru najlepszego utleniacza rtęci i późniejszego usuwania jej w systemach oczyszczania spalin. Wybrano dwa addytywy, które były testowane w Elektrowni Ostrołęka. W wyniku pozytywnych rezultatów tych badań zdecydowano się dalej rozwijać tę technologię i zastosować ją w Elektrowni Bełchatów - powiedziała Mariola Kobylańska-Pawlisz, Kierownik Działu Innowacji Technologii Oczyszczania Spalin w RAFAKO S.A., opisując treść prezentowanego przez siebie referatu. - Temat jest dość szeroko rozpoznawany przez dostawców technologii i odbiorców, czyli inwestorów. Dla firmy to bardzo dobra promocja. Możemy prezentować nasze rozwiązania. W konsekwencji stajemy się rozpoznawalni na wymagającym rynku, a to daje duże możliwości realizacji systemów oferowanych przez RAFAKO - dodała M. Kobylańska-Pawlisz.

Dwa lata wcześniej podobne wyróżnienie otrzymał referat prezentowany przez Paulinę Mołas, projektantkę w Biurze Techniczno - Projektowym Zakładu Instalacji Odsiarczania Spalin w RAFAKO S.A., która w tym roku wystąpiła z prezentacją dotyczącą wpływu zabudowy półki sitowej w absorberach mokrego odsiarczania na skuteczność odpylania spalin. - Badania przeprowadzono w aspekcie planowanej publikacji konkluzji BAT, które najprawdopodobniej wejdą w życie w 2021 roku. Nowe przepisy zaostrzają wymagania odnośnie dopuszczalnych limitów stężeń zanieczyszczeń kierowanych do atmosfery m.in. w zakresie emisji pyłu. Wyniki badań potwierdzają bardzo wysoką skuteczność odpylania instalacji odsiarczania spalin, wyposażonych w półkę sitową i pozwalają na osiągnięcie przez badaną instalację nowych, ostrzejszych wymagań bez konieczności przeprowadzania kosztownych modernizacji. Jest to istotna cecha systemu, który możemy zaoferować klientom w celu dostosowania parametrów pracy istniejącej instalacji do nowych regulacji - powiedziała Paulina Mołas. Jako przykład podane zostały wyniki badań przeprowadzonych na absorberze bloku nr 5 w Elektrowni Bełchatów. - Autorami referatu są dyrektor mojego biura, pan Jerzy Mazurek, pan Jacek Jurkowski z Elektrowni Bełchatów oraz pan Grzegorz Werner, przedstawiciel firmy Energopomiar, która przeprowadzała badania na obiekcie - dodała P. Mołas.

Krzysztof Janeczek, Główny Projektant w Biurze Projektowym RAFAKO S.A. zaprezentował z kolei referat na temat inwestycji realizowanych przez RAFAKO na terenie Turcji. Dotyczył on kotła fluidalnego dla firmy SODA, która jest producentem wyrobów z sody oraz chromu. - Do tego celu potrzebuje pary technologicznej i dlatego w swoich oddziałach, w mieście Mersin, potrzebuje dodatkowego źródła pary, do procesów wytwarzania sody oraz chromu. Kocioł, który RAFAKO dostarcza z partnerem konsorcjalnym z rynku tureckiego - firmą EFOR - jest klasycznym kotłem fluidalnym z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym - powiedział Krzysztof Janeczek z RAFAKO S.A., charakteryzując temat swojego referatu. - Tego typu prezentacje mają na celu pokazanie działalności firmy oraz pozyskanie informacji na temat tego, w jakim kierunku zmierzają poszczególni dostawcy i co chcą oferować. Pozwala to uzyskać wiedzę, w którą stronę podąża  rozwój poszczególnych branż. Można też znaleźć nowinki na temat partnerów, dostawców i technologii, mogących decydować o potencjalnym przyszłym rozwoju i kooperacji. Prezentacje są różne, zazwyczaj obejmują inwestycje już zrealizowane, ale są także prezentacje studialne. Z mojego doświadczenia i obserwacji wynika, że zazwyczaj są to firmy, które chcą potwierdzić swoją pozycję na rynku, pokazać, że są ważnymi graczami i należy się z nimi liczyć - podkreślił K. Janeczek.

- Są to najważniejsze targi branżowe w Europie. Inne, w których uczestniczymy są oczywiście również istotne, ponieważ dotyczą rynków lokalnych, jak  np. targi w Bośni, Turcji czy Bułgarii. Tym niemniej, POWER-GEN Europe jest wyjątkowe, bo tutaj rozmawia się o wszystkich tematach europejskich, a także projektach poza naszym kontynentem - powiedział Piotr Karaś, który podczas konferencji pełnił także rolę prowadzącego jedną z sesji. 

Zakres tematyczny poszczególnych paneli był niezwykle szeroki. Dyskutowano o wyzwaniach i szansach stojących przed energetyką europejską, o potencjale poszczególnych rynków na świecie, inwestycjach w rejonie basenu Morza Śródziemnego, technologiach magazynowania energii i obniżania emisji dwutlenku węgla, zasobach wodnych w bilansie energetycznym Europy czy też międzynarodowych regulacjach prawnych. Komentowane były również wydarzenia spoza branży, a które w różnym stopniu mają lub też będą miały na nią wpływ, m.in. wybory prezydenckie w USA, Brexit czy też ostatnie zamachy terrorystyczne. 

Dyskusjom i prezentacjom przysłuchiwał się Maciej Kaczorowski, Pełnomocnik Zarządu ds. projektowania, odpowiedzialny również za wdrożenie zmian organizacyjnych w RAFAKO S.A. - Widać trwającą rewolucję w podejściu koncernów energetycznych do nowych inwestycji. Dominujące tematy to przejście z energetyki konwencjonalnej w energetykę opartą na odnawialnych źródłach energii i przyjazną środowisku oraz wysoka sprawność i elastyczność pracy bloków energetycznych wykorzystujących paliwa konwencjonalne przy ich niewielkim zużyciu. Kolejną kwestią jest decentralizacja energetyki, czyli budowa niewielkich bloków, a mniejszych, lokalnych jednostek z mniejszymi nakładami inwestycyjnymi i niewielką odległością przesyłu energii. Z punktu widzenia RAFAKO zmiany, które nadchodzą stanowią szansę dla naszych technologii ochrony środowiska a także technologii w zakresie modernizacji starych obiektów energetycznych pod kątem poprawy ich sprawności, elastyczności i dostosowaniu do poziomu wymagań zawartych w konkluzjach BAT - powiedział dr inż. Maciej Kaczorowski

O tym, że POWER-GEN Europe cieszy się naprawdę dużym zainteresowaniem świadczą liczby: tylko pierwszego dnia mediolańską konferencję odwiedziło 12 tys. osób z całego świata. Drugi dzień przyciągnął już ponad 13 tys., a kolejny cieszył się sporą popularnością. Swoje produkty i wyroby prezentowało 450 wystawców z całego świata. Wśród nich były sektory narodowe oraz punkty dyplomatyczne. 

To były bardzo intensywne 3 dni. Na naszym stanowisku cały czas panował ożywiony ruch, prowadziliśmy rozmowy zarówno w zakresie oferowanych przez RAFAKO produktów, możliwości kooperacji na różnych rynkach, jak też na temat ogólnej sytuacji w branży i perspektywach jej rozwoju. Spotkaliśmy się z przedstawicielami dziesiątek firm, głównie europejskich, ale również z Turcji, Chin, Indii, Iranu, Japonii, USA, Kanady i z innych krajów. Ewidentnie obawy o zmierzch tej formy wymiany myśli jaką jest wystawa połączona z konferencją, okazały się przedwczesne. To były bardzo udane targi i konferencja, mamy nadzieję, że przyniosą nam one wymierne efekty. Już teraz, kilka dni po imprezie, otrzymujemy korespondencję, będącą pokłosiem rozmów na naszym stoisku, dotyczącą naszej współpracy przy różnorodnych projektach - podsumował Piotr Karaś.

« WSTECZ