Aktualność

UROCZYSTE ODDANIE DO UŻYTKU NOWOCZESNEJ INSTALACJI OCZYSZCZANIA SPALIN W KRAKOWSKIEJ ELEKTROCIEPŁOWNI 10 decemeber 2015

Ponad 2 lata od wmurowania kamienia węgielnego, instalacja mokrego odsiarczania spalin w krakowskiej elektrociepłowni została oficjalnie oddana do użytku. Jest to największa z czterech tego typu inwestycji realizowanych równolegle dla Grupy EDF w Polsce przez RAFAKO S.A. o łącznej wartości 947 mln złotych brutto.

- To wyjątkowe wydarzenie. Nowe instalacje są nie tylko naszym wkładem w utrzymanie długoterminowego bezpieczeństwa dostaw ciepła i energii elektrycznej, ale także w walkę o czyste powietrze dla Krakowa - powiedział podczas inauguracji Thierry Doucerain, Prezes Zarządu EDF Polska S.A. W uroczystości oddania do użytku instalacji mokrego odsiarczania spalin (IMOS),  która miała miejsce 30 listopada na terenie elektrociepłowni w Krakowie, obok władz EDF Polska S.A. i RAFAKO S.A. wzięli udział także przedstawiciele krakowskiego samorządu, miejskich i regionalnych urzędów oraz instytucji działających na rynku ciepła w Krakowie oraz francuskiego konsulatu.

Zakres prac dla IMOS Kraków obejmował realizację „pod klucz”, czyli kompleksowe zaprojektowanie, dostawę urządzeń i wyposażenia, budowę i montaż oraz rozruch i przekazanie obiektu do użytku. - Obecnie jesteśmy po próbach odbiorowych i przyjmujemy tę instalację do eksploatacji. Termin realizacji tego przedsięwzięcia został dotrzymany. Także parametry środowiskowe są zgodne, a nawet lepsze, niż przewidywały to zapisy kontraktowe - powiedział Leszek Ziobro, Dyrektor Generalny EDF Polska S.A., Oddział nr 1 w Krakowie, prezentując zrealizowaną inwestycję. - Dwa lata temu oglądaliśmy projekt w wersji wirtualnej. Przed nami stało olbrzymie wyzwanie, gdyż termin realizacji był bardzo napięty. Dziś ta instalacja, cechująca się bardzo wysoką efektywnością, już funkcjonuje - dodał dyrektor L. Ziobro.

Generalnym wykonawcą było  RAFAKO S.A. w konsorcjum z PBG S.A. Krakowska elektrociepłownia jest jedną z czterech, obok Gdańska, Gdyni i Wrocławia, w której Grupa EDF w Polsce realizuje taką inwestycję. Kontrakt na budowę wszystkich czterech obiektów podpisany został 6 grudnia 2012 r. i opiewał na łączną kwotę 947 mln złotych brutto.

- Projekty były dla nas bardzo dużym wyzwaniem, ponieważ realizowano je w tym samym czasie. Oddawanie ich do eksploatacji także nastąpiło w tej samej chwili. Dzięki temu wzmocniliśmy nasze kompetencje zarówno w obszarze odsiarczania, jak i zarządzania tak dużymi projektami w czterech różnych lokalizacjach - powiedziała Agnieszka Wasilewska-Semail, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalna RAFAKO S.A., która podkreśliła również wagę, jaką EDF przywiązuje nie tylko do troski o jakość powietrza, ale także ochrony zdrowia i życia pracowników na budowach, czym znacząco podnosi standardy bezpieczeństwa na terenie realizowanych inwestycji.

- Współpraca z RAFAKO S.A. na wszystkich czterech instalacjach była wzorowa, zarówno w aspekcie technicznym, pod względem terminowości oraz bezpieczeństwa pracy - potwierdził  Thierry Doucerain.

- Wszystkie cztery obiekty zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem. Krakowska instalacja była największa i najbardziej skomplikowana, właśnie ze względu na jej gabaryty. Pracowało przy niej średnio dziennie 400 osób. Najmniejsza, ale najciekawsza pod względem technologicznym była realizacja w Gdyni, tu zaangażowanych było ok. 250 osób dziennie. Projekty w Gdańsku i Wrocławiu są porównywalne, stanowią średniej wielkości instalacje mokrego odsiarczania spalin. Wymagały zaangażowania ok. 300 pracowników - tak w skrócie całość inwestycji podsumował Wojciech Piechnik, Dyrektor Projektów IMOS EDF z RAFAKO S.A., odpowiedzialny także za IMOS w Gdańsku i Gdyni. Ponadto, z ramienia RAFAKO S.A. za realizację projektu w Krakowie odpowiedzialny był Jerzy Błasiak, a za Wrocław - Damian Klinos. - Z tego miejsca chciałbym podziękować inwestorowi oraz całemu zespołowi realizacyjnemu, jak i wszystkim służbom RAFAKO S.A., które nas wspierały i pomagały w realizacji tych zadań - dodał W. Piechnik.

- Te bardzo ważne cztery projekty dla EDF, z pewnością to nie są nasze ostatnie w zakresie odsiarczania spalin. To kolejny etap w naszym rozwoju. Zdajemy sobie sprawę, że w przyszłości wymogi dotyczące ochrony środowiska w zakresie redukcji zanieczyszczeń będą coraz bardziej restrykcyjne. Wymaga to od nas nieustannej poprawy technik i metod oczyszczania spalin. W tym kierunku będziemy się rozwijać. Nawiasem mówiąc w tej chwili jesteśmy zaangażowani w kilka programów badawczych, które mają na celu poprawę sprawności technologii odsiarczania, odazotowania i odpylania spalin. Mamy na uwadze budowę nowych instalacji, jak i modernizacji tych, które powstały wiele lat temu, zarówno w kraju jak i za granicą - powiedział Krzysztof Burek, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor ds. Handlowych w RAFAKO S.A., obecny podczas krakowskiej uroczystości.

W dniu, w którym EDF świętował oddanie do użytku krakowskiej instalacji, w Paryżu rozpoczynał się szczyt klimatyczny. - To przypadek, choć nasza Grupa wspiera to wydarzenie. To, co robimy w Polsce wpisuje się w strategię i cele EDF, jakimi są działania na rzecz społeczności lokalnych, dla których pracujemy. W Krakowie zanieczyszczenie powietrza stanowi bardzo poważny problem.  Elektrociepłownia krakowska jest jednym z bardzo skutecznych narzędzi, które będzie przyczyniało się do jego likwidacji. Dzięki niej mieszkańcy tego miasta mogą korzystać z energii bardzo czystej, zrównoważonej i po akceptowalnym koszcie - dodał prezes Thierry Doucerain.

O tym, że zrealizowana przez RAFAKO S.A. instalacja ma ogromne znaczenie nie tylko dla inwestora, ale także dla miasta, podkreślił obecny podczas uroczystości przedstawiciel krakowskiego samorządu. - Wpisuje się w program ograniczania niskiej emisji i ochrony miasta Krakowa. W sposób znaczący wpływa na ograniczenie emisji szkodliwych czynników do powietrza, a przecież walka o poprawę jakości jest najwyższym priorytetem w naszym mieście - podkreślił Tadeusz Trzmiel, I Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Inwestycji Miejskich, dziękując władzom EDF Polska S.A. za dotychczasowe proekologiczne inwestycje. Dzięki budowanej przez RAFAKO S.A. instalacji emisja szkodliwych tlenków siarki zostanie obniżona aż pięciokrotnie, kilkukrotnie zredukowana zostanie też emisja pyłów.

Instalacje oczyszczania spalin są jednym z kluczowych elementów obiektów energetycznych, których celem jest ochrona środowiska poprzez ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, m.in. tlenków siarki, azotu, CO2 i pyłów, będących efektem spalania węgla. RAFAKO S.A. jest doświadczonym projektantem i wytwórcą instalacji odsiarczania, odazotowania i odpylania. Łącznie wybudowało już kilkadziesiąt reaktorów odsiarczania w oparciu o własne technologie z potwierdzonymi przepływami spalin dla metody mokrej do 2 800 000 mN3/h oraz uzyskiwanymi sprawnościami usuwania SO2 dochodzącymi do 99 proc.

 

Więcej informacji można znaleźć w Centrum prasowym « WSTECZ