Najbliższe WZ

 

 

1. Ogólna liczba akcji w Spółce:  127.431.998
2. Ogólna liczba głosów z akcji: 127.431.998

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych w związku ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. 

Adres do korespondencji związanej z Walnym Zgromadzeniem:

  • wza@rafako.com.pl (zastrzeżenie: ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza)
  • RAFAKO Spółka Akcyjna
    ul. Łąkowa 33
    47-400 Racibórz