Notowania giełdowe

Pierwsze notowanie akcji serii A, B, C, D, E Spółki Rafako S.A. w łącznej liczbie 1 500 000 szt. odbyło się na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na sesji giełdowej w dniu 7 marca 1994 roku.

Od 14 lipca 1994 roku na GPW notowane są akcje Spółki powstałe po splicie 1:4, w łącznej liczbie 6 000 000 szt. 

Od 4 sierpnia 1995 roku notowane są akcje serii F (akcje dywidendowe 1 za 2) i akcje serii G (akcje z prawem poboru 3:1), w liczbie 333 000 szt. 

Od 23 marca  1998 roku są notowane  roku Akcje serii H (objęte przez Elekrtim S.A.) w liczbie 8 070 000 szt. 
 
Od 8 czerwca 2007 roku są notowane akcje serii I (akcje z prawem poboru 1:3) w liczbie 52 200 000 szt.
 
Akcje serii J są notowane od 21 września 2015 roku w liczbie 15 331 998 szt.
 
Akcje serii K są notowane od 18 stycznia 2018 roku w liczbie 42 500 000 szt.
 
Akcje serii L1 są notowane od 22 listopada 2022 roku w liczbie 33 448 447 szt.
 
Kapitał zakładowy Spółki:  1.608.804,45 PLN
Liczba zarejestrowanych akcji: 160.880.445 szt. akcji 
ISIN: PLRAFAK00018
System notowań: Główny rynek GPW – notowania ciągłe
 
Branża: Budownictwo
Rynek/Segment: GPW Podstawowy
Indeksy: sWIG80TR, WIG-Poland, InvestorsMS,WIG BUDOW, sWIG80, WIG
 
Animator emitenta: TRIGON Dom Maklerski S.A.
Animator rynku akcji emitenta: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. - Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie