Kalendarium wydarzeń

 • TERMINY RAPORTÓW OKRESOWYCH

  • 27 listopada 2020
   Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za 9 miesięcy 2020roku
  • 30 września 2020
   Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za 6 miesięcy 2020 roku
  • 28 lipca 2020
   Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za 3 miesiące 2020 roku
  • 30 czerwca 2020
   Publikacja raportu rocznego za 2019 rok
  • 30 czerwca 2020
   Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok
 • WALNE ZGROMADZENIA

  • 12 sierpnia 2020
   Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. w Raciborzu o godzinie 12:00 - kontynuacja po przerwie
  • 3 sierpnia 2020
   Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. w Raciborzu o godzinie 12:00