Kalendarium wydarzeń

 • TERMINY RAPORTÓW OKRESOWYCH

  • 29 listopada 2019
   Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za 9 miesięcy 2019 roku
  • 30 września 2019
   Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za 6 miesięcy 2019 roku
  • 30 maja 2019
   Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za 3 miesiące 2019 roku
  • 30 kwietnia 2019
   Publikacja raportu rocznego za 2018 rok
  • 30 kwietnia 2019
   Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok
 • WALNE ZGROMADZENIA

  • 23 lipca 2019
   godz.12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A.
  • 14 czerwca 2019
   godz.12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A.