Kalendarium wydarzeń

 • WALNE ZGROMADZENIA

  • 18 grudnia 2018
   godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A.
  • 26 czerwca 2018
   godz. 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A.
 • TERMINY RAPORTÓW OKRESOWYCH

  • 29 listopada 2018
   Opublikowanie rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2018
  • 7 września 2018
   Opublikowanie rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za rok 2018
  • 25 maja 2018
   Opublikowanie rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2018
  • 5 kwietnia 2018
   Opublikowanie raportu rocznego za rok 2017
  • 5 kwietnia 2018
   Opublikowanie skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2017