Kalendarium wydarzeń

 • TERMINY RAPORTÓW OKRESOWYCH

  • 14 listopada 2016
   Opublikowanie rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2016
  • 31 sierpnia 2016
   Opublikowanie rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za rok 2016
  • 16 maja 2016
   Opublikowanie rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2016
  • 21 marca 2016
   Opublikowanie raportu rocznego za rok 2015
  • 21 marca 2016
   Opublikowanie skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2015
 • WALNE ZGROMADZENIA

  • 21 czerwca 2016
   godz 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A.
  • 24 marca 2016
   godz 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A.