Lista referencyjna

Elektrociepłownia Kluczewskich Zakładów Papierniczych S.A.

Klucze


 

Zainstalowane kotły:

Typ kotła Ilość Wydajność [t/h] /Moc [MW] Temp pierw./wt. [oC] Ciśń. pierw./wt. [MPa] Paliwo Rok uruchomienia
OR 4 32 425 4,0 węgiel kamienny 1955

POWRÓT DO MAPY REALIZACJI