Kotły

Oferta RAFAKO S.A. obejmuje projektowanie i dostawę kotłów:

  • konwencjonalnych na paliwa stałe (węgiel, biomasa), ciekłe i gazowe
  • na nadkrytyczne parametry pary
  • z paleniskami pyłowymi, rusztowymi oraz fluidalnymi
  • wodnych i parowych
  • z naturalną oraz wymuszoną cyrkulacją

Cechą wspólną najnowszych konstrukcji kotłowych są niskie emisje szkodliwych substancji, wysoka sprawność oraz dyspozycyjność. Nowoczesne jednostki kotłowe wysposażone są w instalacje odpytania, odazotowania i odsiarczania spalin zgodnie z wymogami BAT.

 ►Sylwetka kotła fluidalnego

Pobierz referencje

KOTŁY - KRAJ. ELEKTROWNIE ZAWODOWE ELEKTROCIEPŁOWNIE I CIEPŁOWNIE

KOTŁY - KRAJ ENERGETYKA PRZEMYSŁOWA

KOTŁY ENERGETYCZNE - EKSPORT

MODERNIZACJA KOTŁÓW

KOTŁY ZA TURBINĄ GAZOWĄ - HRSG