Kompletne bloki energetyczne

RAFAKO S.A. oferuje kompletne bloki energetyczne dla elektrowni i elektrociepłowni opalane paliwami kopalnymi, bądź przeznaczonymi do spalania biomasy lub odpadów. W ramach generalnej realizacji inwestycji firma dostarcza wszystkie niezbędne komponenety bloku energetycznego wyposażonego w urządzenia odpylające, instalacje odsiarczania spalin oraz instalacje redukcji tlenków azotu metodą katalityczną. Bloki wyposażone w kotły na nadkrytyczne parametry pary umożliwiają osiągnięcie wysokiej sprawności obiegu cieplnego elektrowni. Dzięki zwiększeniu sprawności kotły spalają mniej węgla i emitują mniej dwutlenku węgla w przeliczeniu na jednostkę produkowanej mocy.