Kompletne bloki energetyczne

RAFAKO S.A. oferuje kompletne bloki energetyczne dla elektrowni i elektrociepłowni opalane paliwami kopalnymi, bądź przeznaczonymi do spalania biomasy lub odpadów. W ramach generalnej realizacji inwestycji firma dostarcza wszystkie niezbędne komponenety bloku energetycznego, w tym projektuje i wykonuje urządzenia wchodzące w skład tzw. wyspy kotłowej, tj. kotły z urządzeniami przykotłowymi, urządzenia odpylające, instalacje odsiarczania spalin oraz instalacje redukcji tlenków azotu metodą katalityczną.

Nadkrytyczne parametry pary umożliwiają osiągnięcie wysokiej sprawności obiegu cieplnego elektrowni. Dzięki zwiększeniu sprawności bloki takie spalają mniej węgla i emitują mniej dwutlenku węgla w przeliczeniu na jednostkę produkowanej mocy. 

W chwili obecnej (styczeń 2020) trwa rozruch bloku o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno. Będzie to największy oraz najnowocześniejszy węglowy blok energetyczny na Śląsku.

  Elektrownia Jaworzno III Blok 910 MW