Historia

Kalendarium historyczne RAFAKO S.A

1949 - 1969

1949     Rozpoczęcie budowy fabryki

1951     Nadanie nazwy „Fabryka Urządzeń Technicznych w Budowie” FUT

1954     Produkcja prototypowego kotła OR-32

1956 - 1968

 • Rozpoczęcie produkcji dużych jednostek kotłowych - bardzo popularnych w energetyce kotłów pyłowych typu OP-230.
 • Wyposażenie Hali III-tłocznii w prasę hydrauliczną o nacisku 4000 ton produkcji CCCP.
 • Pierwsze zamówienie eksportowe dla Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej - 4 kotły OKR-5, 8 kotłów WLM 5.0 oraz 2 komplety wymienników.
 • Wprowadzenie technologii ścian szczelnych.

1968  Zmiana nazwy na Raciborska Fabryka Kotłów RAFAKO w Raciborzu

1970 - 1989

Eksport dużych jednostek kotłowych

 • Jugosławia:        Oslomej, Nikola Tesla, Morava
 • Turcja:                 Yatagan, Yenikoy, Kemerkoy
 • Bułgaria:             Maritza, Bobov Dol
 • Czechy:              Prunerov
 • Chiny:                 Taiyuan
 • Indie:                   Durgapur, Bokaro i Rourkela
 • Uruchomienie kotłów przepływowych na węgiel brunatny BB-1150 dla bloków 360 MW Elektrowni Bełchatów
 • Zakończenie produkcji stabilizatora ciśnienia dla elektrowni atomowej NORD (byłe NRD) wyposażonej w bloki WWER-440

1990 - 1999

1990   Umowa kooperacyjna z firmą EVT-Stuttgart dotycząca kotłów z cyrkulacyjnym złożem  fluidalnym

 • Produkcja kotłów fluidalnych dla EC Żerań, EC Bielsko- Biała, El. Siersza oraz Polpharma

1992 Kontrakt na dostawę instalacji mokrego odsiarczania wg technologii firmy Steinmüller dla Elektrowni Jaworzno III

1993    Prywatyzacja firmy i rejestracja pod nazwą Fabryka Kotłów RAFAKO S.A.

1997   Lipiec / sierpień - powódź i usuwanie jej  skutków (2.5 m fala wody zalała pomieszczenia i  urządzenia w firmie)

1997/8  Nabycie przez ELEKRIM S.A. 46% akcji -  RAFAKO S.A. Wchodzi w skład

             Grupy Kapitałowej ELEKTRIM-ENERGETYKA.

2000 - 2014

Intensywny rozwój proekologicznych technologii:

 • Instalacje odsiarczania spalin metodą półsuchą oraz mokrą wapienną
 • Instalacje katalitycznego odazotowania spalin - SCR
 • Kotły do spalania biomasy- paleniska pyłowe, rusztowe, fluidalne
 • Instalacje termicznej utylizacji odpadów

2011  RAFAKO S.A. wchodzi w skład grupy PBG

 • Uruchomienie kotła na nadkrytyczne parametry pary BB-2400 w Elektrowni Bełchatów
 • Rozpoczęcie prac związanych z realizacją kontraktu  „pod klucz” dwóch bloków energetycznych na parametry nadkrytyczne o mocy brutto 900 MW w PGE Elektrowni Opole S.A.
 • Podpisanie umowy na budowę „pod klucz"  boku o mocy 910 MWe w Elektrowni Jaworzno z kotłem na nadkrytyczne parametry pary

2015 - 2020

 • Oddanie do eksploatacji bloku energetycznego dla ZAK S.A.  Kędzierzyn Koźle z kotłem OP-140
 • Realizacja 2-ch kotłów fluidalnych OFz-135 w Wilnie- Litwa
 • Przekazanie instalacji do termicznego przekształcania odpadów ZUO Szczecin
 • Uruchomienie instalacji odsiarczania spalin dla EC Gdynia, Gdańsk, Kraków, Wrocław
 • Wdrożenie katalitycznej metody odazotowania spalin SCR w El Kozienice, Połaniec, Ostrołęka