komunikat prasowy

Podpisanie umowy na realizację bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno 17 kwietnia 2014

Przedstawiciele Konsorcjum RAFAKO S.A. Grupa PBG (lider) i Mostostal Warszawa SA – podpisali dziś w południe, na terenie Elektrowni Jaworzno umowę na budowę nowych bloków dla Tauron Wytwarzanie SA. Ofertę Konsorcjum wybrano 24 stycznia 2013 roku, a termin realizacji inwestycji wynosi 59 miesięcy od dnia podpisania kontraktu.

Przedstawiciele Konsorcjum RAFAKO S.A. Grupa PBG (lider) i Mostostal Warszawa SA – podpisali dziś w południe, na terenie Elektrowni Jaworzno umowę na budowę nowych bloków dla Tauron Wytwarzanie SA. Ofertę Konsorcjum wybrano 24 stycznia 2013 roku, a termin realizacji inwestycji wynosi 59 miesięcy od dnia podpisania kontraktu.

Po wielu miesiącach przygotowań i negocjacji z polskimi i zagranicznymi partnerami, po spełnieniu wszystkich warunków instytucji finansowych i przy dużym zaangażowaniu Zamawiającego, udało się dziś sfinalizować ważny dla bezpieczeństwa energetycznego kraju projekt. Konsorcjum wybuduje w Jaworznie nowy blok energetyczny na parametry nadkrytyczne wraz z kompletem głównych urządzeń, instalacji oraz wszystkimi niezbędnymi urządzeniami zewnętrznymi koniecznymi do poprawnej i bezpiecznej eksploatacji bloku. Blok będzie wyposażony w przepływowy kocioł pyłowy na nadkrytyczne parametry pary, opalany węglem kamiennym oraz kondensacyjną turbinę parową, sprzęgniętą z generatorem wytwarzającym energię elektryczną. Podłączony będzie do nowej rozdzielni 400 kV, wyprowadzającej energię elektryczną do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Moc brutto bloku będzie wynosiła 910 MWe, sprawność netto przyjęto na poziomie 45,91%, a zużycie węgla gwarancyjnego dla nominalnej pracy bloku przyjmuje się na poziomie ok 345 t/h.

Blok będzie wysokosprawną jednostką systemową, odpowiedzialną za generację energii elektrycznej, pracującą w podstawie systemu elektroenergetycznego. Spełniał będzie wszystkie wymagania określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej. Zostanie wyposażony w instalacje pozwalające na dotrzymanie standardów emisyjnych związanych z NOx, SO2 i pyłem, tj. instalację SCR (odazotowania spalin), IOS (odsiarczania spalin), oraz elektrofiltr. Żywotność bloku wynosić będzie co najmniej 200 tysięcy godzin pracy lub 30 lat.

- Zmieniamy na lata polską energetykę. Zmieniamy ją siłami polskich firm i na bazie polskich zasobów naturalnych, w oparciu o najnowocześniejsze światowe technologie, które gwarantują wysoką sprawność Elektrowni, a jednocześnie skuteczną ochronę środowiska– powiedział Paweł Mortas, Prezes Zarządu RAFAKO SA Grupa PBG, lidera Konsorcjum. -Dzisiejsza uroczystość to doskonała okazja żeby podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do sfinalizowania kontraktu. To wspólna praca Zamawiającego, Konsorcjum, Instytucji Finansowych i Ubezpieczycieli oraz naszych Podwykonawców, doprowadziła nas do rozpoczęcia tej bardzo ważnej dla bezpieczeństwa energetycznego kraju Inwestycji- dodał.

-To co nas cieszy szczególnie, to fakt, że udało się doprowadzić do podpisania umowy przy wsparciu polskich instytucji finansowych, PKO BP, BGK i PZU, którym jesteśmy dziś wdzięczni, za zaufanie, jakim obdarzyli RAFAKO- powiedział Jarosław Dusiło, wiceprezes RAFAKO Grupa PBG, odpowiedzialny za finanse Spółki. - RAFAKO zyskuje dziś zupełnie nowe oblicze dla Inwestorów, a przez realizacje kontraktów takich jak Jaworzno i Opole, otwierają się przed Spółką zupełnie nowe perspektywy- dodał.

 • Przedmiot kontraktu obejmuje realizację instalacji i obiektów podstawowych bloku na terenie elektrowni, takich jak:
 • Budynek główny bloku i budynek nastawni,
 • Kocioł parowy wraz z SCR,
 • Turbozespół kondensacyjny,
 • Urządzenia i instalacje technologiczne pomocnicze w budynku głównym,
 • Urządzenia i instalacje elektroenergetyczne układu zasilania potrzeb własnych bloku,
 • Układ wody chłodzącej wraz z chłodnią kominową,
 • Elektrofiltr, instalacja wody amoniakalnej, zewnętrzna gospodarka żużlem,
 • Instalacja odsiarczania spalin z gospodarką sorbentem i gipsem,
 • Wyprowadzenie energii elektrycznej na napięciu generatorowym z transformatorami blokowymi, odczepowymi i rezerwowym,
 • System wizualizacji, sterowania i automatyki dla urządzeń blokowych jak i poza blokowych.

Nowoczesne bloki na parametry nadkrytyczne, wykorzystujące węgiel jako paliwo podstawowe, o wysokiej sprawność umożliwiają obniżenie zużycia paliwa, obniżenie emisji szkodliwych substancji (NOx, SO2, CO, CO2, pył) oraz zużycia mocy na potrzeby własne. Blok o mocy nominalnej 910 MWe, będzie kolejnym blokiem na parametry nadkrytyczne wykorzystujący węgiel jako paliwo podstawowe. Moc bloku, zwiększy o ok. 2,5 % moc zainstalowaną w polskiej energetyce zawodowej.


Na uroczyte podpisanie przybył Donald Tusk, który podkreślił znaczenie inwestycji dla bezpieceństwa energetycznego kraju


W imieniu RAFAKO S.A. kontrakt podpisali: Paweł Mortas, prezes zarządu, Jarosław Dusiło, wiceprezes zarządu oraz Maciej Modrowski, członek zarządu RAFAKO S.A.


Po podpisaniu kontraktu w siedzibie RAFAKO S.A. Paweł Mortas oraz Krzysztof Burek podziękowali wszystkim tym, dzięki którym kontrakt został podpisany. Gośćmi firmy byli Prezydent Raciborza Mirosław Lenk, Starosta Raciborski Adam Hajduk, Poseł RP Henryk Siedlaczek, oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Adam Zdziebło


Na okoliczność tego ważnego wydarzenia w historii firmy oddano trzy salwy armatnie

ZOBACZ WSZYSTKIE