komunikat prasowy

Obchody Dnia Energetyka w RAFAKO S.A. 3 września 2016

W piątek, 2 września w Domu Strzeleckim RAFAKO odbyła się uroczysta gala z okazji Dnia Energetyka. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz Spółki oraz poszczególnych wydziałów. Podczas uroczystości przyznano wyróżnienia dla zasłużonych pracowników oraz pożegnano emerytów. Galę zakończył występ Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza oraz wspólna kolacja.

Wręczenie poszczególnych odznaczenia pracownikom raciborskiej Spółki.

Odznaką „ZASŁUŻONY DLA RAFAKO” wyróżnieni zostali następujący pracownicy firmy: Romualda Ruszczyk – Pross, Joachim Bińczyk, Robert Doleżych, Ryszard Kopisz, Marek Kościółek, Daniel Nasiadka, Dariusz Noga, Ryszard Polucha, Emanuel Reisky, Hubert Sławik, Teodor Soszyński, Ryszard Sumik, Stanisław Tarnowski.

 

NAGRODY I i II STOPNIA NAGRODY SPECJALNE

Kapituła wyróżniła nagrodą I stopnia:

W kategorii Rozwój Techniki i Projektowania Piotra Halfara

Kapituła przyznała nagrody specjalne: Gabrieli Krawiec i Adamowi Sutowiczowi

 

SPAWACZE ROKU 2015

Na wniosek Komisji i decyzją Prezesa Zarządu tytułem „Spawacza Roku 2015” wyróżnieni zostali za najwyższej klasy umiejętności ręcznego spawania metodą TIG, Sebastian Bugdol i Mateus Mikulski. Za najwyższej klasy umiejętności spawania łukowego elektrodą otuloną wyróżnienie otrzymał Marek Adamczyk. Za najwyższej klasy umiejętności w zakresie automatycznego spawania metodą TIG automatami VKW wyróżniono Mieszysława Jędrychę. Za najwyższej klasy umiejętności w zakresie automatycznego spawania metodą TIG automatami POLYSOUDE wyróżnienie dostał Krzysztof Sowa. Panowie Przemysław Bulanda i Jacek Skorupa wyróżnieni zostali „Dyplomem Uznania” za osiągnięcie w 2015 roku najlepszych wyników w zakresie wydajności i jakości rozpoczynających pracę i zdobywających pierwsze szlify w zawodzie spawacza.

JUBILEUSZE

Jubileusz 50-lecia pracy w RAFAKO świętował Jan Jeremicz

Jubileusz 45- lecia pracy w RAFAKO obchodzili: Andrzej Babeł, Adam Kuczer, Tadeusz Marcyanik, Zdzisław Paździoch, Zbigniew Szpunar, Stanisław Tarnowski, Tadeusz Tomczyk.

Jubileusz 40-lecia obchodzili: Anna Broża, Krystyna Pinkowicz, Anna Salewicz, Irmgarda Sroka, Teresa Urban, Zbigniew Błaszczyk, Zbigniew, Ciołek, Gerard Cycoń, Piotr Hofrichter, Maciej Jankowksi, Rudolf Kłosek, Tadeusz Kroczek, Alfred Kudla, Henryk Kudlek, Józef Łukoszek, Waldemar Mika, Hubert Miketa, Adam Możejko, Czesław Mroczka, Jerzy Musioł, Henryk Namysł, Bernard Noga, Andrzej Obuchowski, Alojzy Richter, Stanisław Wyrostek, Andrzej Zakrzewski, Janusz Zieliński, Helmut Zwierzyna. 

Jubileusz 35-lecia pracy w RAFAKO świętowali: Norbert Cieślik, Eugeniusz Dwojak, Bogisław Dzik, Zdzisław Fabiński, Kazimierz Gawłowski, Aleksander Gabrowski, Wiktor Grabuńczyk, Adam Kaczorowski, Zbigniew Kossakowski, Joachim Krause, Norbert Kwaszyński, Ireneusz Lewkowicz, Mariusz Ligacz, Sławomir Mikoda, Daniel Mikołajec, Tomasz Pietrzyk, Ryszard Rymański, Krystian Sedlaczek, Witold Stogniew, Andrzej Świderek, Mirosław Świerczek, Józef Węgrzyn, Andrzej Woźniak, Wiesław Zabłocki.

Jubileusz 30-lecia pracy w RAFAKO: Ewelina Baran, Gabriela Komarniecka, Ewa Stopa, Zbigniew Adamczyk, Krzysztof Andruszyn, Krzysztof Burek, Ryszard Dańczak, Bogusław Demel, Gerard Franica, Jan Gancarczyk, Piotr Grygiel, Mirosław Jagiełło, Morosław Jakubiak, Andrzej Jureczka, Andrzej Karczewski, Janusz Karpiniec, Ryszard Kikomber, Krzysztof Królik, Janusz Krupa, Józef Kukuczka, Adrian Kuroczik, Krystian Kwapik, Marcin Langer, Piotr Langer, Jan Lewandowski, Leon Łapin, Zdzisław Małys, Marek Markowicz, Zdzisław Matysiak, Franciszek Mertuszka, Piotr Miechówka, Dariusz Noga, Andrzej Nowak, Piotr Pękosz, Bernard Piela, Andrzej Pikuła, Wojciech Pytlik, Krzysztof Romanowicz, Mirosław Skubiszyński, Zbigniew Sladek, Józef Słaby, Hubert Sławik, Grzegorz Szczurowski, Waldemar Świerczek, Włodzimierz Wiatr, Jan Zawadzki.

Jubileusz 25-lecia pracy w RAFAKO obchodzili: Bożena Małczak-Koziarska, Katarzyna Sielska, Algis Brusokas, Marek Duda, Tomasz Front, Józef Głombik, Bartosz Główka, Bernard Grela, Marcin Grela, Krzysztof, Janeczek Dariusz, Jankowski, Dariusz Jaworski, Artur, Kalisz, Krzysztof Kamiński, Leszek Kirszniak, Roman Kłosek, Kamil Kogut, Ryszard Konieczny, Mirosław Koziarski, Piotr Kozielski, Henryk Kozioł, Janusz Kubalik, Piotr Kuriata, Rafał Kuśka, Arkadiusz Maliński, Dariusz Masiak, Zbigniew Mielniczuk, Adam Musiolik, Ireneusz Nowakowski, Zbigniew Olszok, Norbert Ottlik, Romuald Pala, Marek Popów, Wojciech Romanowski, Witold Rożnowski, Jarosław Sitek, Mariusz, Sochacki, Mirosław Sulicz, Bogumił Urban, Mieczysław Urbańczyk, Marek Wieczorek, Mariusz Wierzbicki, Marek Zapotoczny, Gerard Zygmund.

Pracownicy, którzy w roku poprzednim, bieżącym przeszli na emeryturę: Barbara Guła, Maria Łapin, Elżbieta Romaniak, Krystyna Szpunar, Teresa Wygnał, Józef Bednarski, Paweł Boczkowski, Krystian Brauner, Norbert Cieślik, Jarosław Czapkowski, Stanisław Gawlik, Franciszek Jasiński, Zbigniew Jaworek, Franciszek Kolarczyk, Adam Kowalski, Janusz Kuczer, Jerzy Majchrowicz, Czesław Mikołajczyk, Edward Miśkowicz, Lesław Mitał, Bogdan Mroczek, Jan Niklewicz, Lech Pawlisz, Stefan Plaugo, Józef Przybyś, Czesław Pypeć, Leszek Ruciński, Marian Sawicki, Robert Sochacki, Stanisław Sroka, Tadeusz Stolarski, Zbigniew Styrkowiec, Adam Sutowicz, Czesław Szabliński, Jan Tarasek, Julian Tworek, Marian Widera, Wiesław Wiekiera, Stanisław Wijatyk.

ZOBACZ WSZYSTKIE