Aktualność

Mediacje z TAURONEM nadal trwają 28 lutego 2023

Nieuzgodnienie ostatecznych warunków ugody w ramach mediacji z TAURON Wytwarzanie S.A. – kontynuowanie negocjacji i mediacji odnośnie do uzgodnienia ostatecznych warunków ugody z TAURON Wytwarzanie S.A.

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta numer 9/2023 z dnia 7 lutego 2023 roku, informującego m. in. o zawarciu w dniu 7 lutego 2023 roku w ramach mediacji przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej („Sąd Polubowny"), pomiędzy Emitentem, Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie („Mostostal", Emitent i Mostostal łącznie „Wykonawca"), E003B7 sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu - spółką, w której Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym („Spółka Zależna") oraz TAURON Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Jaworznie („TAURON Wytwarzanie") porozumienia („Porozumienie"), w nawiązaniu do zawartego w Porozumieniu zobowiązania Wykonawcy i TAURON Wytwarzanie do prowadzenia negocjacji i mediacji celem uzgodnienia ostatecznych warunków ugody do dnia 28 lutego 2023 roku, o którym poinformowano w raporcie bieżącym Emitenta numer 9/2023 z dnia 7 lutego 2023 roku, podaje do wiadomości publicznej, że:

  1. w terminie do dnia 28 lutego 2023 roku nie doszło do uzgodnienia ostatecznych warunków ugody pomiędzy Wykonawcą, Spółką Zależną i TAURON Wytwarzanie;
  1. Wykonawca, Spółka Zależna i TAURON Wytwarzanie kontynuują negocjacje i mediacje przed Sądem Polubownym celem uzgodnienia ostatecznych warunków ugody.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Radosław Domagalski-Łabędzki – Prezes Zarządu

Dawid Jaworski – Wiceprezes Zarządu

 

« WSTECZ