Aktualności

 

Projekt będzie realizowany we współpracy z partnerami naukowymi wyłonionymi w drodze przetargów.

Kontrakt na wykonanie prac B + R w zakresie kotła energetycznego (zapytanie ofertowe nr Z93 / 46027) otrzymała Politechnika Śląska. Kontrakt na wykonanie prac B + R w zakresie turbiny (zapytanie ofertowe nr Z102 / 46027) otrzymała Politechnika Krakowska.

  Projekt został oficjalnie rozpoczęty 4.09.2017r.