Dla Dostawców

RAFAKO S.A. zaprasza do współpracy przedsiębiorstwa dostarczające towary i świadczące usługi związane z profilem swojej działalności za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej. Platforma zakupowa to nowoczesnym narzędzie pozwalające na zapoznanie się z zapytaniami ofertowymi, składanie ofert handlowych oraz udział w aukcjach elektronicznych. Dostawcą i operatorem systemu jest firma Logintrade. Mamy nadzieje, że wdrożone rozwiązanie ułatwi współpracę i komunikację z naszą firmą, a także zwiększy transparentność prowadzonych postępowań.

Naszych obecnych i przyszłych potencjalnych dostawców zapraszamy do rejestracji na stronie www.rafako.logintrade.net/rejestracja.

Kliknij w celu ściągnięcia Ogólnych Warunków Zakupu obowiązujących od 1 czerwca 2015r.

Ogólne Warunki Zakupu obowiązujące do 31.05.2015

Kliknij w celu ściągnięcia Zasad Organizacji Prac.

Kliknij w celu ściągnięcia Karta etyki RAFAKO S.A.

Kliknij w celu ściągnięcia Strategia CSR RAFAKO S.A. w praktyce

Kliknij w cleu ściągnięcia: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z trwającymi pracami adaptacyjnymi dokumentacji do wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, wszędzie gdzie pojawia się norma PN-N-18001, należy czytać jako ISO 45001.