komunikat prasowy

Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju i RAFAKO podpisali wstępne porozumienie o współpracy 26 lipca 2017

Intencją Grupy PFR i RAFAKO jest rozpoczęcie współpracy przy finansowaniu oraz realizacji wybranych projektów strategicznych. Elementem współpracy może być potencjalna inwestycja Funduszu Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN w raciborską spółkę oraz projekty w obszarze energetyki, ochrony środowiska, eksportu i elektromobilności.

Grupa PFR to instytucje oferujące instrumenty wsparcia dla polskich przedsiębiorstw, działająca w obszarach bankowości, ubezpieczeń, inwestycji, doradztwa przy ekspansji zagranicznej i rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności. PFR realizuje obecnie kilka projektów związanych z branżą energetyczną. Grupa PFR współpracowała dotychczas z Rafako przy finansowaniu eksportu. Podpisane dziś porozumienie poszerza tę współpracę. 

To bardzo istotne wydarzenie w rozwoju naszej firmy. Jestem przekonana, że współpraca oraz – jak mam nadzieję – potencjalne zaangażowanie tak silnych partnerów finansowych przyczyni się do osiągnięcia założonych przez nas celów biznesowych. Sprawi, że jako polska spółka będziemy konkurencyjni nie tylko w Europie ale również na świecie. Warto podkreślić, że już dzisiaj RAFAKO odgrywa istotną rolę przy dostosowaniu polskich zakładów energetycznych do nowych unijnych wymogów BAT, czy modernizacji bloków węglowych – powiedziała Agnieszka Wasilewska-Semail, prezes RAFAKO.

Podpisaniem porozumienia chcemy rozszerzyć współpracę Grupy PFR z RAFAKO wzmacniając firmę w realizacji strategii rozwoju. Jako Grupa PFR udostępniamy takim firmom jak RAFAKO możliwość pozyskania kapitału, ubezpieczenia eksportu, czy wsparcia ekspansji zagranicznej. Wierzymy, że RAFAKO może z powodzeniem zaistnieć na rynkach zagranicznych, takich jak Indonezja, Kazachstan, Bałkany czy Zatoka Perska. Rozwój przedsiębiorczości to jeden z priorytetów tzw. Planu Morawieckiego oraz Grupy PFR. Współpraca z Rafako jest jednym z przykładów wspierania przez instytucje rozwojowe ponad 100 tys. firm w realizacji ich strategii wzrostu - powiedział Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Jednocześnie zwołane zostało NWZA RAFAKO, które ma podjąć decyzję w sprawie emisji publicznej do 42,5 mln akcji z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

Uchwała dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego RAFAKO o nie więcej niż/maksymalnie 42.500.000 akcji o wartości nominalnej 2 zł z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy ma zostać podjęta przez NWZA 29 sierpnia br. Dniem Prawa Poboru ma być 30.10.2017 r.

Zarząd Rafako spodziewa się pozyskania kwoty 150-180 mln zł z dodatkowej emisji. Środki z emisji będą wykorzystane na realizację strategii rozwoju RAFAKO, dalsze inwestycje w dział B+R oraz wzrost konkurencyjności zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym.

RAFAKO S.A. jest niekwestionowanym liderem rynku urządzeń energetycznych w Polsce. Jest generalnym wykonawcą bloków energetycznych i największym w Europie producentem kotłów. Firma oferuje projektowanie i produkcję szerokiej gamy kotłów, w tym kotłów na parametry nadkrytyczne i kotłów fluidalnych a także urządzeń ochrony środowiska, w tym instalacji odsiarczania i odazotowania spalin oraz elektrofiltrów. Ponadto, od szeregu lat dostarcza kotły do termicznej utylizacji odpadów, do spalania biomasy oraz kotły odzyskowe. Spółka jest również liderem na rynku polskim w dziedzinie instalacji odsiarczania spalin metodami mokrą i półsuchą. Firma posiada referencje w szeregu krajów Europy i Azji, w tym w Chinach, Turcji, Indiach, krajach Półwyspu Bałkańskiego, Niemczech, Francji, Szwajcarii, Belgii, Czechach i w Skandynawii.

Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju to grupa instytucji finansowych oferująca instrumenty służące rozwojowi przedsiębiorstw, samorządów oraz osób prywatnych, inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy. Działa w oparciu o profesjonalny zespół i najlepsze standardy międzynarodowe. Misją PFR jest realizacja programów sprzyjających zwiększeniu długoterminowego potencjału inwestycyjnego i gospodarczego Polski oraz wyrównywaniu szans i ochronie środowiska naturalnego. 

Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN, utworzony przez BGK TFI, koncentruje się na inwestycjach w sektorze przemysłowym. Inwestuje poprzez obejmowanie akcji lub udziałów spółek kapitałowych, obligacji zamiennych na akcje, a także poprzez udzielanie przedsiębiorstwom długu podporządkowanego (mezanine). Istotnym kryterium oceny inwestycji jest jej wpływ na poprawę efektywności przedsiębiorstwa, wzrost innowacyjności, zdolność do wdrażania nowych technologii i nowoczesnych produktów. Funduszem Zarządza PFR SA.

Więcej informacji: www.pfr.pl 

ZOBACZ WSZYSTKIE