Kamień 70lecia

70 lat, rocznica kamienna.

6 września 2019 roku nastąpiło uroczyste odsłonięcie kamienia jubileuszowego przez Zarząd RAFAKO. Ten kamień upamiętnia wielkie dokonania naszych poprzedników

Jeszcze Racibórz leżał w gruzach spalony prze armię radziecką, jeszcze na niedalekiej Płoni – dzielnicy Raciborza  przerażeni mieszkańcy opłakiwali wymordowanych przez zwycięzców bliskich, jeszcze wywożono cegły z ruin miast na odbudowę Warszawy kiedy zapadła decyzja o budowie fabryki, która miała się stać Fabryką Kotłów.

Był rok 1949, 70 lat temu powstała Fabryka Urządzeń Technicznych – późniejsze RAFAKO.

Z okolic i z odległych miast Polski zjeżdżali młodzi inżynierowie, spawacze, technicy szukając swojej szansy i nowego życia w powojennej Polsce. Przyjeżdżali z nakazem pracy, przyjeżdżali za swoimi dziewczynami, przyjeżdżali bo była praca i mieszkanie i szansa na normalne życie.

Fabrykę założono, jak kiedyś mawiano, „na surowym korzeniu”. Młodzi ludzie uczyli się nowych rzeczy, odkrywali świat techniki i najnowszych wówczas technologii. W kilka już lat budowali kotły dla energetyki odbudowującego się kraju - nowoczesne, niektóre z nich pracują do dnia dzisiejszego. To była dobrze wykonana praca, praca wyrażająca wolę życia i pragnienie zbudowania bezpiecznej i lepszej przyszłości.

Wszystkie elektrownie naszego kraju są wyposażone w kotły wyprodukowane i projektowane w Raciborzu w tej właśnie fabryce, która świętuje 70 lat swojego istnienia. To były dobre 70 lat dla ludzi i miasta.

Dotychczasowi i nowi mieszkańcy miasta zbudowali firmę, której produkty wygrywały konkurencję ze światowymi potentatami w branży. Zorganizowali swoją pracę w sposób, który był wzorem solidności i odpowiedzialności. Zrobili to po inżyniersku, rozsądnie i efektywnie.

Ten etos pracy i świadomość jej wartości do dzisiaj przetrwał w naszej organizacji.

Ten kamień upamiętnia wielkie dokonania naszych poprzedników. To prawie trzy pokolenia Raciborzan. Jest też przypomnieniem, tego skąd się wywodzimy i na czym polega sukces i dobra praca dla wszystkich, którzy dzisiaj pracują i będą pracowali.

Dalej mamy wolę budowania dla siebie bezpiecznej i lepszej przyszłości. Niech dokonania poprzedników będą wskazaniem jak należy to robić.