Aktualność

IOS Siekierki - największy kontrakt RAFAKO S.A. 15 maja 2008

W dniu 9 czerwca 2008 roku Spółka podpisała z firmą Vattenfall Heat Poland S.A. umowę o wartości 489 mln zł., której przedmiotem jest budowa instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie.

W dniu 9 czerwca 2008 roku Spółka podpisała z firmą Vattenfall Heat Poland S.A. umowę o wartości 489 mln zł., której przedmiotem jest budowa instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie, w terminie do sierpnia 2012 roku. Jest to największy w historii samodzielny kontrakt podpisany przez RAFAKO S.A.

« WSTECZ