Aktualność

Drugi kocioł rusztowy dla firmy ELANA Toruń S.A. 16 grudnia 2004

W dniu 7 grudnia 2004 roku Fabryka Kotłów RAFAKO S.A. podpisała umowę z firmą ELANA S.A. w Toruniu na dostawę i montaż kotła rusztowego OR-35 wraz z elektrofiltrem i urządzeniami pomocniczymi...

W dniu 7 grudnia 2004 roku Fabryka Kotłów RAFAKO S.A. podpisała umowę z firmą ELANA S.A. w Toruniu na dostawę i montaż kotła rusztowego OR-35 wraz z elektrofiltrem i urządzeniami pomocniczymi na kwotę 10,5 mln zł. Planowany termin oddania kotła do eksploatacji -15 października 2005 roku.

« WSTECZ