Aktualność

Prace na kotle w Elektrowni Yatagan w Turcji zakończone 9 stycznia 2004

W dniu 18.12.2003 RAFAKO S.A. zakończyła naprawę części paleniska i optymalizację spalania na kotle nr 3 w El. Yata?an, w Turcji.

W dniu 18.12.2003 RAFAKO S.A. zakończyła naprawę części paleniska i optymalizację spalania na kotle nr 3 w El. Yata?an, w Turcji.
Zasadniczymi przyczynami podjęcia naprawy i optymalizacji przez EÜAŞ były: nadmierne szlakowanie komory paleniskowej kotła i przegrzewacza grodziowego, mały zakres stabilnej pracy kotła bez podtrzymywania olejem (w zakresie 160-200 MWe mocy bloku!), niska sprawność kotła, mały udział powietrza zorganizowanego w procesie spalania (ok. 40%), zniszczenie w znacznej części dysz powietrza wtórnego i rdzeniowego oraz wymurówki palników pyłowych. W zakres prac remontowych i optymalizacyjnych Rafako wchodziły:

 • naprawa palników pyłowych,
 • wyczyszczenie komory paleniskowej i przegrzewacza grodziowego,
 • montaż dodatkowych króćców pomiarowych dla potrzeb optymalizacji,
 • nadzór nad wykonaniem napraw po stronie elektrowni, jak: doszczelnienie kotła, uruchomienie niektórych pomiarów ruchowych,
 • optymalizacja spalania:
  • kalibracja podajników węgla,
  • kalibracja zwężek pomiarowych przepływu powietrza,
  • wykonanie charakterystyk klap regulacyjnych powietrza,
  • sprawdzenie ich stanu i oznakowanie,
  • pomiary bilansowe kotła dla różnych rozpływów pyłomieszanki i powietrza do kotła oraz wybór optymalnych ustawień organów regulacyjnych,
  • pomiary gwarancyjne dla maksymalnej i minimalnej wydajności kotła (bez palników olejowych).

Optymalizacja procesu spalania, poprzedzona remontem instalacji paleniskowej kotła (w dosyć zawężonym zakresie) zakończyła się pełnym sukcesem i w wyniku ww. prac uzyskano:

 • wzrost sprawności brutto kotła o 2.5%,
 • obniżenie temperatury wylotowej spalin z komory paleniskowej o ok. 100 °C,
 • obniżenie temperatury wylotowej z kotła do poniżej 170 °C,
 • możliwość pracy kotła na 50% WMT (tj. 105 MWe mocy bloku) bez pracy palników olejowych,
 • stabilną pracę kotła w pełnym zakresie obciążeń bez palników olejowych,
 • eliminację procesu szlakowania.

Prace montażowe z zakresu Rafako wykonała na nasze zlecenie turecka firma BILYAP z Ankary a optymalizację wykonała, również na zlecenie Rafako, firma ENERGOTHERM z Poznania, bazując na własnym sprzęcie i aparaturze pomiarowej.

Wszystkie prace były nadzorowane przez RAFAKO S.A.

Elektrownia Yatagan

 

« WSTECZ