Aktualność

Odszedł Mariusz Różacki, były Prezes RAFAKO S.A. 2 marca 2021

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ś.p. Mariusza Różackiego wybitnego eksperta i wizjonera energetyki Prezesa Zarządu RAFAKO S.A. w latach 2005 – 2012.

                                                   Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Wszystkim, 
                                                                       których zasmuciła Jego śmierć 
                                                                                        składają  


                                                    Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy RAFAKO S.A. 

« WSTECZ