Aktualność

ODSZEDŁ JERZY THAMM, BYŁY WICEPREZES RAFAKO 31 lipca 2019

Z żalem zawiadamiamy, że 30 lipca w wieku 83 lat odszedł od nas długoletni Wiceprezes Zarządu RAFAKO Jerzy Thamm.

Blisko 49 lat był związany z RAFAKO, któremu poświęcił całe swoje życie zawodowe. Pełnił kolejno funkcje: starszy projektant, kierownik Działu Projektowego Palenisk, kierownik Biura Projektowego oraz z-ca dyrektora ds. Rozwoju Konstrukcji. W 1993 roku objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Rozwoju; następnie Wiceprezesa, zastępcy Dyrektora Generalnego oraz Wiceprezesa, Dyrektora Techniczno-Produkcyjnego.  Czynnie uczestniczył w procesie prywatyzacji Fabryki Kotłów RAFAKO oraz wprowadzeniu akcji spółki do obrotu publicznego na Giełdę Papierów Wartościowych. Prowadził nadzór nad wdrożeniem nowych technologii m.in. w zakresie budowy kotłów i instalacji odsiarczania spalin. W 1974 roku otrzymał nagrodę państwową za projekt kotłów „Dolna Odra”. Brał czynny udział w procesie wprowadzania w RAFAKO certyfikatu jakości ISO 14001. W okresie sprawowania przez niego funkcji Wiceprezesa, RAFAKO uzyskało m.in. Śląską i Polską Nagrodę Jakości (rok 2001).  I Edyktem Rady Naukowo-Programowej Konferencji Kotłowej w 2006 roku otrzymał Tytuł Honorowy Miles Energeticae.

Rodzinie, przyjaciołom i bliskim, składamy szczere wyrazy współczucia.

Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy RAFAKO S.A. i spółek Grupy PBG

ZOBACZ WSZYSTKIE