Aktualność

Umowa na budowę tłoczni Kędzierzyn podpisana! 15 lutego 2019

Spółka RAFAKO S.A. podpisała z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ- SYSTEM S.A. umowę na wykonanie Tłoczni Gazu Kędzierzyn. RAFAKO jest liderem Konsorcjum, w którego skład wchodzi także inna spółka z Grupy Kapitałowej PBG – PBG oil and gas Sp. z o.o. Wartość Umowy wynosi łącznie 168,7 mln PLN netto (tj. 207,5 mln PLN brutto), z czego udział Spółki wynosi 95%. Termin wykonania to 25 miesięcy od podpisania umowy.

To największy podpisany dotychczas przez RAFAKO kontrakt w segmencie ropy i gazu.  Jest to też efekt konsekwentnie realizowanej od 2018 roku strategii Spółki.

W zakresie umowy przewidziano wykonanie prac budowalnych oraz montaż urządzeń dostarczonych przez Zamawiającego.

- Pozyskanie tego kontraktu, jest dowodem zaufania Zamawiającego do naszych kompetencji, poszerzonych o obszar ropy i gazu. Zarazem pokazuje, że także instytucje finansowe wierzą w nasze możliwości w tym zakresie. Na kontrakt w Kędzierzynie, pozyskaliśmy gwarancję należytego wykonania oraz gwarancję zwrotu zaliczki, o wartości 41.5 miliona złotych, w ramach nowego zaangażowania gwarancyjnego, które zapewnił Spółce mBank – powiedział Jerzy Wiśniewski, Prezes Zarządu RAFAKO S.A.  

Tłocznie to niezmiernie istotny element sieci gazowej. Sprężają gaz do odpowiedniego ciśnienia, zapewniając przepływ niebieskiego paliwa przez gazociąg i dostarczanie go odbiorcom. Tłocznia Kędzierzyn ulokowana będzie na styku trzech gazociągów: Zdzieszowice-Kędzierzyn, Tworóg – Kędzierzyn  oraz połączenia gazowego Polski z Czechami. Tłocznię będzie można konfigurować na różne kierunki przepływu – można więc będzie zarówno odbierać gaz od południowego sąsiada, jak i wysyłać gaz z Polski do Czech.

 

***

RAFAKO S.A. świadczy usługi EPC dla energetyki oraz branży ropy i gazu. Jest generalnym wykonawcą bloków energetycznych, oferującym własne rozwiązania technologiczne, liderem w produkcji urządzeń zawiązanych z wytwarzaniem energii. Firma oferuje także projektowanie i produkcję szerokiej gamy kotłów, w tym kotłów na parametry nadkrytyczne i kotłów fluidalnych oraz urządzeń ochrony środowiska, w tym instalacji odsiarczania i odazotowania spalin i elektrofiltrów. 

 

Więcej informacji udziela:

Jacek Balcer

Rzecznik prasowy Grupy Kapitałowej PBG

jacek.balcer@gkpbg.pl

tel. +48 605 470 718

« WSTECZ