Aktualność

W WARSZAWIE DYSKUTOWANO O WYZWANIACH BRANŻY ENERGETYCZNEJ 13 kwietnia 2016

Przyszłość branży energetycznej, kierunki rozwoju, szanse i wyzwania, jakie stoją przed całą branżą w kontekście rozwoju polskiego przemysłu i społeczeństwa były przedmiotem obrad XXIII Konferencji Energetycznej EuroPower 2016, która odbyła się w dniach 13-14 kwietnia w Warszawie.

W kolejnej już edycji wydarzenia wzięło udział ponad 500 osób, reprezentujących najważniejsze firmy związane z branżą energetyczną, sektor finansowy, administrację rządową, środowiska naukowe i organizacje pozarządowe. Jednym z partnerów i sponsorów konferencji była firma RAFAKO S.A. 

Tegoroczna konferencja EuroPower połączona była z I Forum Nowoczesnej Produkcji. - To emanacja w stronę gospodarki, odpowiedź na zapotrzebowanie rynku, by rozmawiać także o tym, co dla polskiej gospodarki, dla polskiej energetyki najważniejsze, o innowacyjności - mówił dr Leszek Juchniewicz, Przewodniczący Rady Programowej Konferencji Energetycznej EuroPower podczas uroczystego otwarcia, wspólnego dla konferencji i forum. 

Jako gość honorowy w części inauguracyjnej wystąpił Andrzej Piotrowski, Wiceminister w Ministerstwie Energii. 

W pierwszym dniu obrad Agnieszka Wasilewska-Semail, Prezes Zarządu RAFAKO S.A. jako ekspert, obok m. in. Michała Kurtyki, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Energii, wzięła udział w panelu dyskusyjnym „Innowacje i nowe technologie w sektorze energii”. Poruszane w trakcie dyskusji tematy dotyczyły m. in. nowych technologii, konkurencyjności, innowacyjności w branży energetycznej, czy też sposobów finansowego wsparcia dla rozwoju sektora. W konferencji, z ramienia RAFAKO S.A. uczestniczyli także Tomasz Tomczak, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor ds. Realizacji Projektów oraz Piotr Karaś, Dyrektor Biura Marketingu.

Pierwszy dzień EuroPower zwieńczyła Wielka Gala Liderów Świata Energii, podczas której wręczone zostały nagrody za osiągnięcia w branży energetycznej dokonane w 2015 roku, w sześciu kategoriach. W trakcie uroczystości odbyła się aukcja charytatywna na rzecz Fundacji Dziecięca Fantazja. Wylicytować można było m. in. piłkę do koszykówki i koszulkę Marcina Gortata, pióro Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz unikatowe zdjęcie Ala Pacino z filmu Godfather II z autografem. Wieczór uświetnił występ artystyczny Stanisława Sojki.
Na dwudniową konferencję składało się siedem paneli tematycznych, w których uczestniczyli przedstawiciele zarządów kluczowych firm i instytucji, związanych z branżą energetyczną. Prelegenci zabierali głos w kontekście takich zagadnień, jak m. in. nowy kształt sektora energii - nowe wyzwania biznesowe, strategia i taktyka przedsiębiorstw energetycznych, unia energetyczna w Unii Europejskiej, czy też jednolity europejski rynek elektryczny oraz gazu, a budowa konkurencyjnego rynku sektora energii w Polsce. 

Więcej informacji można znaleźć w Centrum prasowym « WSTECZ