Bieg po Nowe Życie

Bieg po Nowe Życie to projekt społeczny na rzecz promocji działań prozdrowotnych, edukacji w zakresie transplantacji narządów oraz aktywizacji społeczeństwa do świadomego oddawania narządów do przeszczepu i przeszczepu rodzinnego. Od pierwszej edycji w Wiśle i Warszawie spotykają się gwiazdy ekranu, dziennikarze i sportowcy oraz osoby po transplantacji, którzy startując w marszu nordic walking wspierają inicjatywę.

Ambasadorem wydarzenia jest Przemysław Saleta. Wsparcie merytoryczne i promocyjne zapewnia od początku prof. Andrzej Chmura z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala Klinicznego im. Dzieciątka Jezus w Warszawie.

RAFAKO S.A. pełni funkcję Oficjalnego Partnera wydarzenia.

Oficjalna strona Biegu po Nowe Życie: www.biegponowezycie.pl