Najbliższe WZ

Po przerwie obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostaną wznowione w siedzibie Spółki w dniu 12 sierpnia 2020 roku o godz. 12:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd RAFAKO S.A. („Spółka”) z siedzibą w Raciborzu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. („ZWZ”), które odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2020 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Raciborzu przy ul. Łąkowej 33.

Porządek obrad

Projekty uchwał

Materiały dla akcjonariuszy

Uchwała Rady Nadzorczej nr 50/2020 w sprawie zaopiniowania projektu polityki wynagrodzeń 

Uchwała Rady Nadzorczej nr 51/2020 w sprawie wyrażenia opinii odnośnie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa tj. Oddziału RAFAKO S.A. w Solcu Kujawskim

Formularz pełnomocnictwa

Formularz głosowania na ZWZ przez pełnomocnika

 

Uchwały ZWZ RAFAKO S.A. podjęte w dniu 3 sierpnia 2020 roku

Uchwały ZWZ RAFAKO S.A. podjęte w dniu 12 sierpnia 2020 roku 

 

1. Ogólna liczba akcji w Spółce:  127.431.998
 2. Ogólna liczba głosów z akcji: 127.431.998

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych w związku ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. 

Adres do korespondencji związanej z Walnym Zgromadzeniem:

  • wza@rafako.com.pl (zastrzeżenie: ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza)
  • RAFAKO Spółka Akcyjna
    ul. Łąkowa 33
    47-400 Racibórz